Zapraszamy na konferencję „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji”
Powrót
Dziedzictwo kulturowe aktual
Data publikacji: 17 listopada 2022

Wykorzystanie potencjału dziedzictwa w procesach rewitalizacji w polskich miastach jest coraz częstsze i coraz więcej jest ciekawych przykładów dobrych praktyk. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w dwudniowej konferencji podsumowującej działania w zakresie ochrony zabytków i wykorzystania potencjału dziedzictwa w rewitalizacji, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym w Markach.

Dziedzictwo kulturowe jest niezwykle ważnym elementem w procesie rewitalizacji. Może nie tylko wpłynąć na poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej, lecz także skutecznie oddziaływać na rozwój gospodarczo – ekonomiczny danego regionu. Wykorzystanie potencjału dziedzictwa w procesach rewitalizacji w polskich miastach jest coraz częstsze i coraz więcej jest dobrych praktyk. Narodowy Instytut Dziedzictwa wspiera polskie samorządy w procesie rewitalizacji, wyjaśnia dyrektor Narodowego Instytutu dziedzictwa, dr hab. Katarzyna Zalasińska.

Rewitalizacja to proces prowadzony w sposób kompleksowy, integrujący działania społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, techniczno-inwestycyjne. Wymaga włączenia środowisk związanych z ochrona zabytków i stron mających pieczę nad poprawnością działań przy substancji zabytkowej. Narodowy Instytut Dziedzictwa od wielu lat wspiera dyskusję na rzecz prawidłowego integrowania dziedzictwa z przemianami społecznymi i przestrzennymi, dokonywanymi w ramach rewitalizacji.  Wspieramy samorządy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, między innymi poprzez stronę samorząd.nid.pl, interdyscyplinarne szkolenia czy platformę e-lerningową. Dziś natomiast zapraszamy wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem potencjału dziedzictwa w rewitalizacji do udziału w konferencji „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji”, która odbędzie się dniach 24-25 listopada w Markach.

W pierwszym dniu wydarzenia zostaną zaprezentowane działania w ramach wsparcia w procesach rewitalizacji realizowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytut Miast i Regionów. Głos zabiorą osoby bezpośrednio zaangażowane w planowanie i realizację rewitalizacji na poziomie samorządu.

Konferencja “Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji” – dzień I:

Drugi dzień konferencji będzie poświęcony programowi „Wzorcowa rewitalizacja”, gdzie przedstawiciele gmin i Centrów Kompetencji NID ds. Rewitalizacji przedstawią narzędzia służące właściwemu korzystaniu z potencjału zabytków dla wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego. Uczestnicy spotkania będą mieli także możliwość wzięcia udziału w warsztatach dotyczących dziedzictwa w rewitalizacji, które poprowadzą trenerzy z firmy Projekty Miejskie.

Konferencja “Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji”- dzień II:

Podczas konferencji zostanie zaprezentowana najnowsza publikacja NID „Życie między zabytkami – o dziedzictwie w rewitalizacji”, czyli dziesięć rozmów z przedstawicielami środowisk konserwatorskich, samorządowcami, a także urzędnikami, praktykami i ekspertami w zakresie rewitalizacji.

Szczegółowy plan konferencji dostępny jest na stronie samorzad.nid.pl.

Udział w konferencji tylko dla zarejestrowanych uczestników: LINK DO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

Organizatorzy zapewniają nocleg zarejestrowanym uczestnikom konferencji.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Konferencja realizowana jest w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki Nad Zabytkami na lata 2019-2022.

Skip to content