Nabór wniosków do programu „Ochrona zabytków archeologicznych”
Powrót
MKiDN logo aktual strona
Data publikacji: 31 października 2022

Informujemy, że został ogłoszony nabór wniosków do Programów rządowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na 2023 rok, a wśród nich – do programu „Ochrona zabytków archeologicznych”.

Procedura naboru wniosków pozostaje bez zmian w stosunku do roku ubiegłego, zostały także utrzymane niektóre ułatwienia wprowadzone wiosną 2020 r. w związku z epidemią Covid-19. Podobnie jak w roku ubiegłym, budżet programu jest podzielony na dwie części – jedna przeznaczona na zadania jednoroczne, a druga na dwuletnie (w specyfikacji programu wydzielono 4 rodzaje zadań).

Wnioski do programu składać można wyłącznie w systemie EBOI do 30 listopada br. Nie ma konieczności przesyłania wydruku „Potwierdzenia złożenia wniosku” czy samego wniosku – wystarczy wypełnić wniosek i przesłać go w systemie. Formularz jest aktywny pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/.

Niezmiennie – strategicznym celem programu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce, zgodnie z zasadami konserwatorskimi opartymi na zapisanej w art. 5 Konstytucji RP zasadzie zrównoważonego rozwoju oraz na ratyfikowanych przez Polskę normach międzynarodowych. Cel ten będzie realizowany przez wspieranie zadań polegających na rozpoznaniu i dokumentowaniu zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz publikowaniu wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. Prosimy o uważną analizę treści zamieszczonego Regulaminu i specyfikacji programu, który określa szczegółowe warunki ubiegania się o dofinansowanie.

Regulamin zakłada przeprowadzenie tylko jednego naboru wniosków – do 30 listopada 2022 r. Zadania mogą być realizowane w formule jednorocznej (od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.) lub dwuletniej (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.).

Informacja na temat programu zamieszczone są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow-archeologicznych5.

Do pobrania:

  1. Program rządowy „Ochrona zabytków archeologicznych” – regulamin i specyfikacja 2023
  2. Wytyczne do programów
  3. Instrukcja krok po kroku (złożenie wniosku w EBOI)
  4. Standardy badań archeologicznych
  5. Wytyczne do weryfikacji terenowej zabytków archeologicznych
  6. Wniosek wzorcowy

Informacje i materiały dotyczące ogłoszonej edycji programu będą sukcesywnie uzupełniane. 

Kontakt:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Zespół ds. koordynacji i rozliczania programów
ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa

Małgorzata Brzozowska
+48 507 185 592; 22 55 15 648
mbrzozowska@nid.pl

Skip to content