Muzealnicy z Ukrainy z wizytą studyjną 
Powrót
Ukraina a
Data publikacji: 3 listopada 2022

NID odwiedziła grupa muzealników z Ukrainy, która przyjechała do Polski z wizytą studyjną przygotowaną przez Instytut Polski w Kijowie. Spotkanie było okazją do bezpośredniego kontaktu pracowników Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie z pracownikami muzeów, które w ostatnich miesiącach otrzymywały z Polski pomoc do zabezpieczania i ochrony swoich obiektów przed zniszczeniem.

Podczas spotkania, Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie otrzymało Dyplom wdzięczności i uznania od Heritage Emergency Response Initiative „w uznaniu trwałego zaangażowania i wybitnego wkładu w ochronę dziedzictwa kulturowego Ukrainy w czasie wojny”. Muzeum Majdanu było jednym z głównych partnerów Centrum, które pośredniczyło w dostarczaniu pomocy z Polski do instytucji kultury na terenie Ukrainy.

Poza rozmowami na temat aktualnych zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego na Ukrainie, pracownicy Instytutu dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie cyfryzacji, w tym digitalizacji jako najlepszej formy dokumentacji zabytków. Instytut prowadzi centrum kompetencji w zakresie digitalizacji zabytków w Polsce, wyznacza standardy i prowadzi szkolenia również dla specjalistów z Ukrainy.

Narodowy Instytut Dziedzictwa poprzez Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie wspiera instytucje kultury na Ukrainie od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. Od marca przekazał pomoc o wartości ponad miliona euro dla 111 instytucji kultury, z czego prawie połowa pochodziła z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytut wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę ekspercką pracowników, monitoruje stan zniszczeń na Ukrainie i identyfikuje zagrożenia dla jego dziedzictwa kulturowego. Poza dostawą środków do fizycznego ratowania mienia, wspiera ukraińskie instytucje oraz raportuje o sytuacji na Ukrainie na forum międzynarodowych organizacji, jak UNESCO, ONZ, ICOMOS.

Skip to content