Szkolenia dla gmin województwa dolnośląskiego i pomorskiego
Powrót
Szkolenie aktual
Data publikacji: 28 października 2022

Zapraszamy na kolejne szkolenia Narodowego Instytutu Dziedzictwa z cyklu „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”, zorganizowane dla gmin województwa dolnośląskiego i pomorskiego.

Skuteczne zarządzanie dziedzictwem w gminie to szansa na jej rozwój, polepszenie atrakcyjności, podniesienie poziomu życia mieszkańców i budowanie przewag konkurencyjnych. Szkolenie zostało podzielone na 14 bloków tematycznych, odpowiadających na najbardziej istotne problemy oraz pokazujące praktyczne rozwiązania. Treści szkoleń zostały dopasowane do charakterystyki regionów dolnośląskiego i pomorskiego.
Szkolenie przydatne będzie dla urzędników gminnych odpowiedzialnych za zabytki, rozwój gospodarczy, promocję, kulturę i planowanie przestrzenne.

Zapraszamy także przedstawicieli lokalnych i regionalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, muzeów, przedsiębiorców, aktywistów – wszystkie organizacje i osoby, które zajmują się dziedzictwem lokalnym.

Szkolenie jest bezpłatne i nie ma limitów liczby zgłoszeń. Obowiązuje oddzielna rejestracja na każdy dzień szkoleniowy.
Szkolenie odbędzie się online w trybie modułowym, w dniach 18, 21, 22, 23 i 25 listopada 2022 r.
System rejestruje obecność zapisanych uczestników na szkoleniu w kolejnych dniach, co pozwala na wydanie certyfikatów uczestnictwa zainteresowanym osobom.

Szkolenia zostały przygotowane we współpracy i przy wsparciu urzędów marszałkowskich województwa dolnośląskiego i pomorskiego.

Szkolenia zostały przygotowane w ramach „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”.

Linki rejestracyjne:

Dzień 1: https://livewebinar.com/940-146-801/3275eabc5923564ce871ac4cf68c1f00

Dzień 2: https://livewebinar.com/525-179-430/28a532574bbf7236f920063fabea1c86

Dzień 3: https://livewebinar.com/940-189-062/fc5bc5858c67a22c56cded2e1f00280d

Dzień 4: https://livewebinar.com/757-980-259/8926e2211299c17008c833a7f5166ea5

Dzień 5: https://livewebinar.com/159-662-779/872c6527f7584244584d4fd71829849f

Do pobrania:

“Zarządzanie dziedzictwem na poziomie lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji” – Informator

Skip to content