Konferencja „Inkarnacje stylu zakopiańskiego”
Powrót
Konferencja Zakopane akt
Data publikacji: 28 października 2022

U schyłku XIX w., na kanwie pragnień niepodległościowych Polaków, pojawiło się dążenie do stworzenia oryginalnej polskiej sztuki narodowej. Najbardziej znanym propagatorem stylu narodowego był Stanisław Witkiewicz, którego zaintrygowały niepowtarzalne walory twórczości górali podhalańskich. 22 października w stolicy Tatr odbyła się konferencja popularnonaukowa poświęcona obliczom stylu zakopiańskiego na przestrzeni lat.

Problematyka spotkania oscylowała wokół różnych obliczy stylu zakopiańskiego na przestrzeni lat. Pierwszy styl narodowy, który pod koniec XIX i na początku XX wieku rozpowszechnił się nie tylko na Podhalu, oddziaływał również na wiele miejsc w dawnej Rzeczypospolitej. Wywarł duży wpływ na rzesze artystów współczesnych Witkiewiczowi (seniorowi), ale również tych spoglądających na to zjawisko z perspektywy kilkunastu lub kilkudziesięciu lat. Styl zakopiański inspiruje oraz rezonuje we współczesności nie tylko w architekturze czy też rzemiośle artystycznym ale również w szeroko pojętej przestrzeni miasta.

Podczas konferencji Agnieszka Gajc, kierownik Specjalistycznej Pracowni Terenowej „Centrum Architektury Drewnianej” NID, przedstawiła słuchaczom zagadnienie drewnianej architektury Zakopanego w wynikach badań Narodowego Instytutu Dziedzictwa, które zostały opracowywane na potrzeby raportu o stanie ochrony architektury drewnianej.

Ochrona architektury drewnianej w Polsce to jedno z celów Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dlatego w ramach realizacji zadań wpisanych do Krajowego Programu Ochrony i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022, jako część struktury NID, powołano Specjalistyczną Pracownię Terenową „Centrum Architektury Drewnianej”.

Konferencja pt. „Inkarnacje stylu zakopiańskiego” została zorganizowana w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego, którego współautorem i projektantem był Stanisław Witkiewicz. Wydarzenie było częścią projektu Muzeum Tatrzańskiego „W stronę Nowego Zakopanego”.

Skip to content