Finał jubileuszowej trasy wystawy “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” w Szczecinie
Powrót
Wystawa Szczecin aktual
Data publikacji: 28 września 2022

27 września o godz. 13:00 przy fontannie na Jasnych Błoniach w Szczecinie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa”. Wydarzeniu towarzyszyło spotkanie środowisk konserwatorskich. Otwarcie wystawy w Szczecinie było ostatnim z cyklu jubileuszowych pokazów plenerowych, zaplanowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Narodowy Instytut Dziedzictwa obchodzący w tym roku 60 lat swojej misji postanowił połączyć jubileusz z promowaniem wiedzy na temat najważniejszych zadań realizowanych na przestrzeni dziesięcioleci. Trasa wystawy „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” objęła 15 polskich miast, na terenie których funkcjonują Pracownie i Oddziały Terenowe NID. Dodatkowo, do końca września ekspozycja jest prezentowana w Warszawie. Finałowe otwarcie wystawy w Szczecinie, zakończyło trwające od czerwca pokazy. Uroczystej inauguracji dokonała Elżbieta Ofat – zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która podkreśliła, że:

Świętujemy jubileusz Narodowego Instytutu Dziedzictwa w szerokim gronie osób, którym bliskie są zabytki i którzy związali z nimi swoje zawodowe życie. Narodowy Instytut Dziedzictwa od 60 lat bada i dokumentuje polskie zabytki, aby zachować je dla przyszłych pokoleń. Na co dzień pracownicy Instytutu, architekci, archeolodzy, historycy opracowują opinie i standardy dotyczące konserwacji obiektów, rewitalizacji zabytkowych obszarów, ale też prowadzą działania edukacyjne. Jako Narodowy Instytut Dziedzictwa uczestniczymy również we wpisie polskich obiektów na światową listę UNESCO – mamy obecnie 17 takich wpisów, a także bierzemy udział w procedurze uznania ważnych dla regionu obiektów za Pomniki Historii, tych z kolei mamy już 117 w całej Polsce. Dzięki pracy Oddziału NID w Szczecinie, 3 obiekty z regionu są już na tej liście, a wkrótce zapewne pojawią się na niej kolejne. Instytut jest też ogólnopolskim koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa, a województwo zachodniopomorskie jest ich aktywnym uczestnikiem, dzięki zaangażowaniu szczecińskiego oddziału NID i jego współpracy z Biurem Ochrony Zabytków w Szczecinie. Dziękuję wszystkim pracownikom Narodowego Instytutu Dziedzictwa za ich pracę, a także naszym partnerom, służbom konserwatorskim oraz właścicielom i zarządcom obiektów zabytkowych, za lata wspólnych działań na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa niematerialnego.

Zgromadzonych na otwarciu gości powitał również Waldemar Witek, kierownik Pracowni Terenowej NID w Szczecinie, który zauważył:

Szczecin, a właściwie województwo zachodniopomorskie jest ostatnim przystankiem plenerowej wystawy „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa”. Litera Z – początek nazwy naszego województwa – choć symbolicznie wieńczy alfabet, nie kończy z pewnością wysiłków na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Jubileuszowa wystawa Instytutu znajduje się w reprezentacyjnym miejscu Szczecina, na Jasnych Błoniach, które są często i chętnie odwiedzane zarówno przez Szczecinian, jak i turystów. Mam nadzieję, że przybliży ona w tym miejscu i otoczeniu przeszło 200 platanów, a także ważne obszary związane z ochroną dziedzictwa kulturowego.

W otwarciu plenerowej ekspozycji wzięli udział przedstawiciele instytucji na co dzień współpracujących z NID. Wśród nich nie zabrakło Tomasza Wolendera – Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który podkreślił znaczenie działalności NID dla społeczeństwa:

Wystawa Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest niezwykle cenną inicjatywą, która w przystępny sposób prezentuje na forum działalność NID. Warto to szczególnie podkreślić – wychodzicie Państwo na zewnątrz, do ludzi, by to, co robicie zostało zauważone wśród szerszego kręgu odbiorców. Znaczna część osób, które są zainteresowane dziedzictwem, musi sięgnąć głębiej, szukać w Internecie. Brakuje łatwego dostępu do zabytków i dziedzictwa kulturowego. Forma wystawy w skrótowy, ale przystępny sposób prezentuje temat ochrony zabytków w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.

Z kolei Michał Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków, zwrócił uwagę zebranych na znaczenie współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa dla Szczecina oraz województwa zachodniopomorskiego:

Cieszę się, że spotykamy się w tak szczególnym miejscu dziedzictwa żywego. Jasne Błonia w Szczecinie to nie tylko piękny miejski skwer otoczony platanami, ale także miejsce codziennych spacerów mieszkańców, jedna z ulubionych przestrzeni publicznych miasta Szczecina. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na dwie tablice zaprezentowane na wystawie, poświęcone obiektom zabytkowym, realizacjom konserwatorskim z terenu Pomorza Zachodniego i Szczecina. Jedną z nich jest skończone dzieło konserwatorskie – Willa Lenza, a drugim – dawny pałac ziemstwa pomorskiego, obecnie siedziba Akademia Sztuki. Prace konserwatorskie nad drugim obiektem są wyzwaniem, jednak dzięki wsparciu merytorycznemu, jakiego na co dzień udziela Narodowy Instytut Dziedzictwa, wierzę, że będzie to wyzwanie zakończone sukcesem.

Wśród zaproszonych na otwarcie gości znalazła się również Maria Witek – dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków, która opowiedziała o wieloletniej współpracy pomiędzy obiema instytucjami:

Jako Biuro Dokumentacji Zabytków współpracujemy z NID od dziesięcioleci. Narodowy Instytut Dziedzictwa od zawsze był dla nas podporą i inspiracją, a także rzetelnym partnerem na którym zawsze można polegać, nawet w niełatwych sprawach. Gratulując 60-lecia, zakładam, że nie skorzystacie Państwo z przysługującego prawa do emerytury, tylko będziecie dalej rozwijać się, inspirować, co pozwoli nam harmonijne współpracować na obszarze Pomorza Zachodniego.

Otwarciu wystawy „Przyszłym pokoleniom” w Szczecinie towarzyszyło spotkanie środowisk konserwatorskich, które odbyło się o godz. 14:30 w sali kinowej na parterze Willi Lentza, przy ul. Wojska Polskiego 84. Uczestnicy debaty poruszyli takie zagadnienia, jak: 31-letnia działalność szczecińskiego NID, współpraca służb konserwatorskich z zespołem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Willa Lentza – perła szczecińskiego “Westendu” czy dziedzictwo Szczecina – między wizją, a praktyką. Dyskusji towarzyszyła projekcja filmu “Szczecińska Willa Lentza – powrót do świetności” oraz zwiedzanie zabytkowej budowli.

Wystawę „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” w Szczecinie można oglądać codziennie do 20 października 2022.

Jubileusz Narodowego Instytutu Dziedzictwa odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

Wydarzenia organizowane w ramach Jubileuszu 60 lat misji NID są finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patron medialny Jubileuszu 60 lat misji NID:

Skip to content