Wystawa „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” w Parku Zdrojowym w Horyńcu-Zdroju
Powrót
Horyniec Zdroj  aktual
Data publikacji: 23 września 2022

Do połowy października mieszkańcy ziemi lubaczowskiej mają możliwość zobaczyć wystawę „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa”. Plenerowa ekspozycja dostępna jest w Parku Zdrojowym w Horyńcu-Zdroju.

Wystawa ukazuje wszechstronność działań prowadzonych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego. Do Horyńca-Zdroju przyjechała z Oddziału Terenowego NID w Rzeszowie.

Misja Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Zadaniem Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest wyznaczanie i nadzorowanie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, a także prowadzenie działań edukacyjnych, mających na celu upowszechnianie wiedzy i znaczenia dziedzictwa narodowego. Instytut posiada 15 oddziałów terenowych w całym kraju. NID kieruje się takimi wartościami, jak: tradycja i rozwój, niezależność i wiedza, służba i edukacja oraz pracownicy i zasoby.

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest kontynuatorem działalności utworzonego w 1962 roku Ośrodka Dokumentacji Zabytków. W 2002 roku został on połączony z Ośrodkiem Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, a nazwę zmieniono na Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Kolejnym krokiem było przyłączenie do KOBiDZ Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Skupione instytucje z dniem 1 stycznia 2011 roku zyskały obecną nazwę Narodowy Instytut Dziedzictwa. Instytucja znajduje się pod zwierzchnictwem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oddział Terenowy NID w Rzeszowie

Historia Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie sięga 1991 r., kiedy funkcjonował jako Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego. Stanowisko dyrektora pełnił wówczas Jerzy Tur, znany i ceniony w środowisku konserwatorskim historyk sztuki i znawca architektury cerkiewnej.

Zespół Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie tworzą obecnie specjaliści w zakresie historii sztuki, architektury i historii. Ta interdyscyplinarność oraz zaangażowanie i chęć podejmowania nowych wyzwań sprawia, że zakres działań rzeszowskiego NID jest bardzo szeroki. Oddział współpracuje w regionie z wieloma podmiotami, przede wszystkim wojewódzkim i miejskimi konserwatorami zabytków, samorządami – wojewódzkim i lokalnymi oraz muzeami, uczelniami i stowarzyszeniami.

Podkarpacki Oddział NID może się pochwalić specjalistyczną biblioteką, bogatą w publikacje dotyczące ochrony zabytków i regionalia. W zasobach archiwalnych znajdują się również cenne zbiory m.in. dokumentacje wytworzone przez Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków oraz archiwalne pocztówki zakładu Foto-Pam w Jaśle, a także bogaty zbiór fotografii i liczne opracowania studialne. Ze zbiorów korzystać mogą odbiorcy zewnętrzni.

To właśnie dzięki współpracy rzeszowskiego oddziału terenowego z naszym Muzeum doszło do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Zespołu Cerkiewnego w Radrużu, jako jednego z 16 obiektów w polskim i ukraińskim regionie Karpat. Pracownikom rzeszowskiego NIDu zawdzięczamy również koncepcję Parku Etnograficznego „Wspólnota kultur” w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Skip to content