Wystawa “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” otwarta dla mieszkańców Zielonej Góry
Powrót
Wystawa lat ZG aktual
Data publikacji: 21 września 2022

Za nami otwarcie przedostatniej wystawy “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa”, która odbyła się 20 września o godz. 13:00 przy al. Niepodległości 15 w Zielonej Górze. Otwarciu ekspozycji towarzyszyła sesja naukowa “Wielokulturowe dziedzictwo województwa lubuskiego”.

W wydarzeniu udział wzięli: Elżbieta Ofat i Anna Czerwińska-Walczak – zastępcy dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Olimpia Tomczyk-Iwko – wicewojewoda lubuski, dr Barbara Belinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Dariusz Lesicki – zastępca prezydenta Miasta Zielona Góra, a także dr hab. inż. Wojciech Eckert – kierownik Pracowni Terenowej NID w Zielonej Górze wraz z zespołem oraz Barbara Iwlew – kierownik Specjalistycznej Pracowni Terenowej NID “Park Mużakowski” w Łęknicy.

Uroczystego otwarcia wystawy “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” dokonała Elżbieta Ofat – zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która powitała gości oraz podkreśliła, że:

– Jubileuszowa trasa wystawy “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” dobiega końca. Od czerwca mieliśmy okazję prezentacji działalności Instytutu w kilkunastu miastach na terenie całego kraju, a dziś prezentujemy ją tu, w Zielonej Górze. To budujące, że wzrasta świadomość znaczenia dziedzictwa narodowego oraz polskich zabytków dla przyszłych pokoleń. Województwo lubuskie, to teren bogaty w zabytki. Ważne miejsce wśród nich zajmuje Park Mużakowski w Łęknicy znajdujący się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także obiekty uznane za Pomniki Historii czy wpisane do rejestru zabytków. Państwa obecność na dzisiejszym wydarzeniu, to wyraz wielkiego uznania dla naszej pracy – w szczególności dla działań Oddziału Terenowego w Zielonej Górze i Pracowni Terenowej Park Mużakowski w Łęknicy.

Obecna na obchodach Jubileuszu Narodowego Instytutu Dziedzictwa Olimpia Tomczyk-Iwko – wicewojewoda lubuski, w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na fakt, że:

– Narodowy Instytut Dziedzictwa od 60 lat przywiązuje szczególną troskę do ochrony dziedzictwa, jego dokumentowania i popularyzowania. Dziedzictwo kulturowe jest bowiem świadectwem rozwoju cywilizacji, a także dorobkiem ludzkiej myśli i działalności na przestrzeni wieków. Zabytki kultury materialnej podobnie jak dziedzictwo niematerialne, stanowią o sile i tożsamości narodów, regionów i “małych ojczyzn”. Troska o ich przetrwanie i zachowanie dla przyszłych pokoleń jest ważnym zadaniem podejmowanym przez ludzi kreatywnych i wytrwałych, których nie brakowało na przestrzeni ostatnich 60 lat w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

Gościem uroczystości była dr Barbara Belinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, która zauważyła, że:

60-letnia historia działalności jest świadectwem niestrudzonego i konsekwentnego dokumentowania i badania zabytków, upowszechnianiem wiedzy o zabytkach, wyznaczaniem standardów ich ochrony i konserwacji, a także szeroko rozumianej edukacji przekładającej się na kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa.

W otwarciu zielonogórskiej ekspozycji wziął udział również Dariusz Lesicki – zastępca prezydenta miasta Zielona Góra, który wręczył Nagrodę Prezydenta Miasta Zielona Góra. Wśród nagrodzonych pracowników Pracowni Terenowej NID w Zielonej Górze znaleźli się: Krzysztof Garbacz, który otrzymał złoty medal oraz Anna Jackiewicz, Marta Kłaczkowska i Krzysztof Słowiński, którzy zostali odznaczeni srebrnymi medalami za osiągnięcia mające znaczenie dla Miasta Zielona Góra.

Otwarciu wystawy towarzyszyła również sesja „Wielokulturowe dziedzictwo województwa lubuskiego”, która odbyła się w Muzeum Ziemi Lubuskiej. W trakcie spotkania poruszone zostały takie tematy jak: Architektura ochronna – od średniowiecza do współczesności w działalności Pracowni Terenowej NID w Zielonej Górze, 30 lat rewaloryzacji Parku Mużakowskiego w Łęknicy, współpraca pomiędzy Pracownią Terenową NID w Zielonej Górze, a Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, cmentarze wyznaniowe do 1945 roku na terenie województwa lubuskiego, Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz tradycje winiarskie na Środkowym Nadodrzu.

Wystawę „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” w Zielonej Górze można oglądać bezpłatnie przez najbliższy miesiąc. Przed nami ostatnie otwarcie ekspozycji, które odbędzie się 27 września w Szczecinie.

Jubileusz Narodowego Instytutu Dziedzictwa odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

Wydarzenia organizowane w ramach Jubileuszu 60 lat misji NID są finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patron medialny Jubileuszu 60 lat misji NID:

Skip to content