Nominacje w konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa” 2022
Powrót
plakatSDD aktual scaled
Data publikacji: 21 września 2022

Miasta Kalisz, Zabrze i Lubawa oraz gmina Toszek otrzymały nominację w Ogólnopolskim Konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Samorząd dla Dziedzictwa” edycja 2022. Decyzję podjął dr Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków, na podstawie rekomendacji Jury Konkursu.

Samorządy otrzymały nominację w trzech kategoriach konkursowych:  

KATEGORIA A – DUŻE i ŚREDNIE GMINY MIEJSKIE (liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców):

  • Miasto Kalisz (woj. wielkopolskie)
  • Miasto Zabrze (woj. śląskie)

KATEGORIA B – MAŁE GMINY MIEJSKIE (liczące poniżej 50 tys. mieszkańców):

  • Miasto Lubawa (woj. warmińsko-mazurskie)

KATEGORIA C – GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE I WIEJSKIE:

  • Gmina Toszek (woj. śląskie)

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla laureatów i wyróżnionych w konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa” odbędzie się podczas uroczystego spotkania w listopadzie 2022 r.

Nagrodzone samorządy, laureaci i wyróżnieni, otrzymają dyplomy oraz pamiątkowe tablice. Dodatkowo, Narodowy Instytut Dziedzictwa wyprodukuje filmy promujące dziedzictwo kulturowe gmin, które otrzymają tytuł laureata konkursu, udzielając gminie nieodpłatnej licencji na jego rozpowszechnianie.

Jury Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd dla Dziedzictwa”, w składzie:
• dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ – przewodnicząca Jury
• Zbigniew Maj – przedstawiciel Departamentu Ochrony Zabytków – zastępca przewodniczącej
• dr hab. inż. arch. Robert Hirsch
• Barbara Kazior
• dr Paulina Legutko-Kobus
• prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin
• dr hab. Katarzyna Zalasińska
dokonało oceny merytorycznej zgłoszeń, które wpłynęły na konkurs na podstawie:
– dokumentacji opisowej i fotograficznej przesłanej przez samorządy;
– opinii obejmujących analizę i ocenę merytoryczną gminnych programów opieki nad zabytkami oraz analizę merytoryczną wdrożenia gminnych programów (opracowanych przez specjalistów z Oddziałów i Pracowni Terenowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa);
– prezentację multimedialną podsumowującą wskazane powyżej elementy oceny;
– wypowiedzi eksperckie poszczególnych członków Jury oraz wysunięte przez nich kandydatury.

Zgodnie z regulaminem konkursu, Jury przedstawiło Generalnemu Konserwatorowi Zabytków rekomendację kandydatów do nagrody.

Ogólnopolski Konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd dla Dziedzictwa” organizowany jest od 2020 roku. Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie opracowywania i wdrażania gminnego programu opieki nad zabytkami. Konkurs jest skierowany do samorządów gminnych, które wzorowo wywiązują się z obowiązku tworzenia i realizacji tych programów. Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa” realizowany jest w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022. Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje procedurę konkursową w imieniu Generalnego Konserwatora Zabytków oraz pełni funkcję sekretariatu konkursu.

Wszystkim samorządom, które wzięły udział w konkursie dziękujemy za zaangażowanie w proces ochrony i opieki nad zabytkami.

*****

Koordynatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Projekt realizowany w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022.

Skip to content