Mieszkańcy Rzeszowa mogą już oglądać wystawę “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa”
Powrót
Rzeszow ak
Data publikacji: 8 września 2022

6 września o godz. 13:00 na placu przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa”. Wydarzenie zostało połączone z debatą “Rola współpracy interesariuszy w procesie ochrony zabytków i zarządzania dziedzictwem kulturowym na przykładzie cerkwi w Radrużu – dobra UNESCO, Pomnika Historii, miejsca na Szlaku Architektury Drewnianej”.

Rzeszowska wystawa to drugi z czterech wrześniowych pokazów plenerowych, zaplanowanych w ramach jubileuszowej trasy Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Uroczystego otwarcia na placu przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego dokonała dr hab. Monika Bogdanowska – zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która powitała przybyłych gości oraz podkreśliła, że:

– Jeśli chodzi o zabytki, możliwości czy zasoby ludzkie – to Podkarpacie jest regionem niezwykle bogatym w różnorodne obiekty – również w architekturę drewnianą, a także wspaniałe rezydencje magnackie. Na wystawie prezentującej dokonania Narodowego Instytutu Dziedzictwa w okresie ostatnich dziesięcioleci znajdują się plansze dedykowane Oddziałowi NID w Rzeszowie i jego dokonaniom. Zachęcam mieszkańców Rzeszowa do odwiedzenia wystawy oraz zapoznania się z instytucją jaką jest Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz jej ogromnym dorobkiem. Mam nadzieję, że pomoże to w wykreowaniu poczucia wspólnoty społecznej, związanej świadomą potrzebą zachowania naszego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

W spotkaniu wziął również udział Radosław Wiatr – Wicewojewoda Podkarpacki, który zwrócił szczególną uwagę na znaczenie kultury dla tożsamości narodowej:

– Województwo podkarpackie to wielka skarbnica kulturowa. Są takie instytucje jak Narodowy Instytut Dziedzictwa, który w tym roku obchodzi jubileusz 60 lat istnienia, które dbają o dziedzictwo materialne i niematerialne. Kultura jest odzwierciedleniem człowieka. Przez kulturę człowiek rozwija się, uczy ale też odnajduje się w swoich środowiskach. Myślę, że te wszystkie plansze, które możemy dzisiaj podziwiać, trafią do jak najszerszego grona odbiorców.

Gości zgromadzonych na otwarciu powitała następnie Anna Fortuna-Marek – kierownik Oddziału Terenowego NID w Rzeszowie, która podsumowała 31-letnią działalność lokalnej placówki:

Staramy się, od lat dostrzegać i chronić w zasobie naszego regionalnego dziedzictwa obszary, obiekty najcenniejsze. Stąd nasz udział w procedurze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO podkarpackich cerkwi. Stąd kolejne pomniki historii z województwa podkarpackiego. Nie zapominamy jednakże o zabytkach o wartości lokalnej, które tworzą niezwykle barwny, malowniczy i niepowtarzalny krajobraz kulturowy Podkarpacia. Podkreślamy to w naszych opracowaniach studialnych ochrony wartości kulturowych dla wielu samorządów lokalnych.

W otwarciu rzeszowskiej wystawy Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” udział wzięli również Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Krystyna Stachowska – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Beata Kot – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, która podkreśliła, że:

– Jesteśmy tutaj w bardzo szerokim gronie. Nie mogliśmy odmówić sobie tej przyjemności, by z okazji obchodów 60-lecia utworzenia Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który zmieniał swoją nazwę i przeprofilowywał się na przestrzeni tych lat, wspólnie z jego zespołem cieszyć się tym wspaniałym jubileuszem. Nasza współpraca z NID oraz szereg podjętych działań zacieśniła nasze więzi i zbudowała ogromny szacunek do trudu w codziennym realizowaniu powierzonej Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa misji. Dlatego nasza liczna delegacja na dzisiejszym otwarciu wystawy jest dowodem przyjaźni i uznania za wieloletnią współpracę.

Uczestnicy otwarcia ekspozycji „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” w Rzeszowie wysłuchali również debaty „Rola współpracy interesariuszy w procesie ochrony zabytków i zarządzania dziedzictwem kulturowym na przykładzie cerkwi w Radrużu – dobra UNESCO, Pomnika Historii, miejsca na Szlaku Architektury Drewnianej”. W dyskusji wzięło udział szacowne grono ekspertów, w składzie: dr hab. Monika Bogdanowska – zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Beata Kot – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Robert Godek – dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Anna Brzechowska-Rębisz – dyrektor biura Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Piotr Zubowski – dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz Anna Fortuna-Marek – kierownik Oddziału Terenowego NID w Rzeszowie. Uczestnicy debaty poddali się refleksji na temat mechanizmów i metod pomagającym skutecznie chronić i zarządzać dziedzictwem kulturowym na przykładzie wpisanej w 2013 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – cerkwi w Radrużu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną działalnością Oddziału Terenowego NID w Rzeszowie – plik do pobrania.

Wystawę „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” w Rzeszowie można oglądać codziennie do 19 września. Jeszcze w tym miesiącu ekspozycja stanie w Szczecinie i Zielonej Górze.

Jubileusz Narodowego Instytutu Dziedzictwa odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

Wydarzenia organizowane w ramach Jubileuszu 60 lat misji NID są finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patron medialny Jubileuszu 60 lat misji NID:

Skip to content