Zapraszamy na konferencję prasową podsumowującą realizację projektu – 12 września 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie NID
Powrót
POPC konferencja prasowa akt
Data publikacji: 9 września 2022

Projekt ma na celu cyfryzację dokumentów, takich jak: karty ewidencyjne, zdjęcia, mapy, plany, schematy, ryciny i inne dokumenty znajdujące się w archiwum NID oraz udostępnienie ich w przestrzeni on-line na portalu zabytek.pl. Podjęte działania dotyczą wszystkich obiektów nieruchomych oraz archeologicznych wpisanych do Krajowej Ewidencji Zabytków oraz kart ewidencyjnych grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się w archiwum urzędów wojewódzkich. Projekt realizowany jest od 28 stycznia 2019 r. do września 2022 roku. Jego wartość została ustalona na poziomie 37 mln zł z czego 31 mln zł pochodzi z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, a 6 mln pochodzi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program konferencji:

10:45 rejestracja dziennikarzy
11:00 rozpoczęcie konferencji
Projekcja filmu prezentującego rezultaty projektu
Prof. dr hab. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do potwierdzenia)
Marzenna Guz-Vetter – p.o. Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
Wojciech Szajnar – Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Dr hab. Katarzyna Zalasińska – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Piotr Skajewski – Kierownik Projektu
Karol Czajkowski – Kierownik Zespołu ds. danych cyfrowych – scanowanie 3D
12:00 wizyta w pracowni digitalizacji NID
Indywidualne wywiady, nagrania

Konferencja będzie dostępna online na platformie internetowej YouTube NID.


Skip to content