Cyfrowa rewolucja w dostępności wiedzy o zabytkach
Powrót
Cyfrowa rewolucja aktualnosci
Data publikacji: 12 sierpnia 2022

Ogrom dokumentacji, setki tysięcy zdjęć, rysunków, planów, rycin i map, które ratują od zapomnienia bezcenne ślady naszego dziedzictwa. To wszystko, dzięki tytanicznej pracy zespołów badawczych, jest dziś dostępne dla każdego za pomocą jednego kliknięcia na zabytek.pl. Portal to jednak przede wszystkim nowoczesne narzędzie niezbędne profesjonalistom w codziennej pracy.

Bez wątpienia portal zabytek.pl to jedyne miejsce w sieci, w którym zgromadzono, bezcenną i unikatową kolekcję dokumentów o zabytkach. W połączeniu z najnowszymi technologiami, takimi jak modele 3D, filmy czy zdjęcia panoramiczne stanowią one unikalną kolekcję polskiego dziedzictwa narodowego.
Zasoby zgromadzone na portalu mają także walor praktyczny. To kompleksowy i merytoryczny opis fizycznych obiektów zabytkowych znajdujących się wokół nas. Jest on niezbędny w codziennej pracy geodetów, architektów, urbanistów firm realizujących procesy inwestycyjne czy zarządców nieruchomości
– tłumaczy dr hab. Katarzyna Zalasińska dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Zabytek.pl to nieocenione źródło informacji dla pracowników administracji, którzy na co dzień wykorzystują do celów zawodowych zgromadzone tu zasoby – dodaje.

Podczas tworzenia portalu jego autorom przyświecała idea zrewolucjonizowania dostępu do rozległej i unikalnej dokumentacji. Materiały o zbliżonym charakterze w takiej liczbie jeszcze nigdy nie były tak łatwe w użyciu. Zarówno pasjonaci jak i osoby wykorzystujące dokumentację zawodowo, z dowolnego miejsca na świecie uzyskają od teraz szybki wgląd do szczegółowych informacji o zabytkach nieruchomych i archeologicznych w Polsce wpisanych do Krajowej Ewidencji Zabytków.

Czym jest projekt?

Projekt „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” ma za zadanie odwzorować cyfrowo będące dotychczas w formie analogowej zasoby, pozostające w dyspozycji Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Materiały te obejmują swoją tematyką wszystkie obiekty nieruchome i archeologiczne wpisane do Krajowej Ewidencji Zabytków oraz kart ewidencyjnych grobów i cmentarzy wojennych gromadzonych przez urzędy wojewódzkie. Efektem finalnym prac jest powszechne udostępnienie zasobów w Internecie.

Na uwagę zasługuje skala przedsięwzięcia. Projekt zakłada bowiem poddanie digitalizacji ponad 1 300 000 szt. dokumentów. Każdy z nich został opatrzony właściwymi metadanymi opisowymi, a obiekty których dotyczą odwzorowane przestrzenne na mapie poprzez proces wektoryzacji.

Zabytki w Internecie

Za wysoką jakością dokumentów poddawanych digitalizacji stoi wyposażona w pełni w ramach projektu pracownia, dedykowana właśnie temu procesowi. Równolegle rozbudowano również system teleinformatyczny do bezpiecznego gromadzenia i udostępniania wytworzonych zasobów cyfrowych. Oba działania pozwalają sprawnie i nowocześnie udostępniać rozległą dokumentację ewidencji zabytków wszystkim zainteresowanym.

W rezultacie powstała rozbudowana dziedzinowa baza danych o obiektach zabytkowych, grobach i cmentarzach wojennych oraz teleinformatyczny system gromadzenia i udostępniania informacji o nich. Źródłami, w których już dziś można wyszukać dane są zarządzane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa portale zabytek.pl oraz mapy.zabytek.gov.pl.

Projekt „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content