Dr hab. Katarzyna Zalasińska: Dziedzictwo kulturowe jest ważnym elementem w procesie rewitalizacji
Powrót
Wywiad Polska Times zdjecie aktualnosci
Data publikacji: 27 lipca 2022

Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa w udzielonym wywiadzie dla magazynu „Polska Times” odpowiedziała na pytania związane z wyzwaniami i problemami rewitalizacji, betonozy oraz dotyczące wsparcia zagrożonego działaniami wojennymi dziedzictwa kulturowego na Ukrainie.

Podczas rozmowy dr hab. Katarzyna Zalasińska wyjaśniła m.in. udział NID w procesach rewitalizacji:

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest instytucją ekspercką, która bada i dokumentuje zabytki dla ich ochrony i rozwoju społecznego. Udział naszej instytucji wynika przede wszystkim z roli wspierającej służb konserwatorskich. To wojewódzki konserwator zabytków wydaje pozwolenie na realizację konkretnych projektów rewitalizacyjnych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, często wnioskując do nas o sporządzenie opinii. Od 2019 r. Instytut prowadzi również projekt „Wzorcowa rewitalizacja NID”. Jego celem jest merytoryczne wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania lokalnych projektów rewitalizacyjnych, uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych. Współpracujemy z samorządami, które chcą podejść do rewitalizacji w sposób prawidłowy, mądry i przemyślany. I tam już, w ramach szkoleń i doradztwa włączamy się w procesy rewitalizacji. W te działania zaangażowani są głównie nasi pracownicy w terenie. Co ważne, NID jako jedyna instytucja ma swoje oddziały i pracownie terenowe we wszystkich województwach. To sprawia, że nasi specjaliści są bliżej samorządów, organizacji pozarządowych i pozostałych dysponentów zabytków, czy depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa, co pozwala na budowanie bieżącej współpracy i wspieranie inicjatyw lokalnych, mających na celu ochronę materialnego i niematerialnego dziedzictwa poszczególnych regionów.

Pełny wywiad z dr hab. Katarzyną Zalasińską, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa dostępny jest na stronie magazynu „Polska Times”.

Fot. Krzysztof Kapica
Skip to content