Wystawa “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” w Lublinie, Toruniu, Niemodlinie i Wrocławiu
Powrót
lat misji NID poziom aktualnosci NID
Data publikacji: 28 lipca 2022

Sierpniowa trasa wystawy “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” obejmuje Lublin, Toruń, Niemodlin oraz Wrocław. Mieszkańcy tych miast będą mieli okazję oglądać ekspozycje przez cały miesiąc, a ich uroczystym otwarciom będą towarzyszyły bezpłatne konferencje, sesje oraz I Opolski EtnoFestiwal.

Obchodzący 60-lecie działalności Narodowy Instytut Dziedzictwa świętuje jubileusz w 15 miastach na terenie kraju. Instytucja kultury od 1962 roku wspiera i ochrania dla przyszłych pokoleń materialny i niematerialny dorobek kulturowy Polski. Jak podkreśliła dr hab. Katarzyna Zalasińska – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa:

Polska może się poszczycić pięknym dziedzictwem materialnym i niematerialnym. Od lat zespół NID stara się zachować ten dorobek dla przyszłych pokoleń. Prowadzimy więc nie tylko działalność mającą na celu właściwą ochronę zabytków, ich ewidencji i opiniowania, ale staramy się dotrzeć z tym przesłaniem do szerszego grona odbiorców. W myśl słów Stanisława Jachowicza “Cudze chwalicie, Swego nie znacie, Sami nie wiecie, Co posiadacie”, pragniemy by wystawa “Przyszłym pokoleniom”, organizowana w ścisłej współpracy z Ośrodkami i Pracowniami Terenowymi NID w 15 miastach w Polsce, uświadomiła społeczeństwu, że Polska to bogaty w tradycje i zabytki kraj, który warto poznać. W sierpniu plenerowa ekspozycja zostanie ustawiona w Lublinie, Toruniu, Niemodlinie oraz Wrocławiu. W imieniu całego zespołu NID serdecznie zapraszam do odwiedzania wystawy.

Sierpniową trasę rozpoczyna otwarcie wystawy “Przyszłym pokoleniom” w Lublinie, które odbędzie się 2 sierpnia o godz. 12:00 na dziedzińcu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 4 w Lublinie.

Wydarzeniu będzie towarzyszyła konferencja “30 lat Pracowni Terenowej w Lublinie”, która rozpocznie się o godz. 13:30 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. W czasie konferencji poruszone zostaną m.in. takie tematy jak: działalność Pracowni Terenowej NID w Lublinie, dziedzictwo niematerialne Lubelszczyzny i Podkarpacia, Perebory – nadbużańskie tradycje tkackie czy problemy badań i ochrony dziedzictwa archeologicznego na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia.

Pracownia Terenowa NID w Lublinie powstała w 1992 roku, funkcjonująca początkowo jako Ośrodek Dokumentacji Zabytków. Lubelska Pracownia podejmuje działania związane z identyfikacją, inwentaryzacją, ochroną i popularyzacją dziedzictwa niematerialnego na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia, a także prowadzi konsultacje wniosków na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego oraz do Krajowego rejestru dobrych praktyk. Może poszczycić się również liczną dokumentacją wytworzoną od lat 60. XX w. do 1991 r. przez Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków O/Lublin, a także biblioteką zawierającą ponad 8 tys. woluminów.

Dzień później, 3 sierpnia wystawę “Przyszłym pokoleniom” będą mogli podziwiać mieszkańcy Torunia. Uroczyste otwarcie rozpocznie się o godz. 13:00 na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego przy ul. Rynku Staromiejskiego 1 w Toruniu. Wydarzeniu będzie towarzyszyła sesja “Wokół wartości zabytków”, która rozpocznie się o godz. 13:45 w Sali Kinowej Ratuszu Staromiejskiego.

Pracownia Terenowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Toruniu funkcjonuje od 1991 roku, kiedy to w ramach poszerzania zakresu i form działalności Ośrodka Dokumentacji Zabytków powołany został toruński Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego. Wśród zadań Ośrodka znalazło się m.in. prowadzenie studiów regionalnych, diagnozowanie stanu i zagrożeń dla środowiska kulturowego, stworzenie systemu elektronicznej informacji o środowisku kulturowym oraz formułowanie założeń regionalnej polityki konserwatorskiej.

15 sierpnia o godz. 14:00 odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy “Przyszłym pokoleniom” na dziedzińcu Zamku książęcego w Niemodlinie. Tym razem uczestnicy będą mogli wziąć udział w wydarzeniu plenerowym organizowanym pod hasłem „I Opolski Etnofestiwal”, mającym na celu prezentację działalności Oddziału Terenowego NID w Opolu w zakresie dziedzictwa niematerialnego.

Pracownia Terenowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu istnieje od 2006 roku, kiedy funkcjonowała pod nazwą Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Pod obecną nazwą działa od 2011 roku. Główną misją ośrodka są działania promujące i dokumentujące dziedzictwo materialne i niematerialne województwa opolskiego. Wśród licznych działań Pracowni wyróżnić należy doprowadzenie do wpisu na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturalnego aż dziewięciu elementów dziedzictwa niematerialnego z województwa opolskiego. W chwili obecnej prowadzone są działania mające wprowadzić na listę kolejne tradycje opolskie.

Sierpniową trasę wystawy “Przyszłym pokoleniom” zamyka ekspozycja we Wrocławiu. Otwarcie odbędzie się 17 sierpnia o godz. 13:00 na terenie Forum przed Halą Stulecia we Wrocławiu. Wydarzeniu będzie towarzyszyła sesja “Miejsca Światowego Dziedzictwa na Dolnym Śląsku”, która rozpocznie się o godz. 13:30 w Sali Cesarskiej Hali Stulecia.

Oddział terenowy NID we Wrocławiu powstał w 1991 roku jako Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, działający w strukturze Ośrodka Dokumentacji Zabytków, od 2020 roku Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, a od 2011 roku Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wśród głównych osiągnięć wrocławskiego ośrodka wyróżnić można: przygotowanie dokumentacji o wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Kościoła Pokoju w Jaworze i Świdnicy oraz Hali Stulecia we Wrocławiu, przygotowanie i opiniowanie wniosków o uznanie przez Prezydenta RP najcenniejszych zabytków regionu za Pomnik Historii oraz opracowanie kilkudziesięciu studiów historyczno-urbanistycznych, historyczno-ruralistycznych i studiów wartości kulturowych dla gmin i miast Dolnego Śląska.

Jubileusz 60-lecia Narodowego Instytutu Dziedzictwa obchodzony jest pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Wydarzenia organizowane w ramach Jubileuszu 60 lat misji NID finansowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patron medialny Jubileuszu 60 lat misji NID:

Skip to content