Ogłoszenie wyników naboru w programie „Wspólnie dla dziedzictwa” w 2022 r.
Powrót
NID wspolnie dla dziedzictwa
Data publikacji: 7 lipca 2022

W ramach naboru złożono 223 wnioski. Dofinansowanie otrzymało 60 zadań.
Z powodu błędów formalnych odrzucono 35 wniosków.

Zgodnie z regulaminem programu, dofinansowanie może być przyznane zadaniom, których łączna ocena punktowa wynosi co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskało 91 wniosków, jednak środki pozostające w dyspozycji Narodowego Instytutu Dziedzictwa były niewystarczające na dofinansowanie wszystkich tych zadań. W związku z tym, na podstawie §10 ust. 16 regulaminu programu, Dyrektor NID podjął decyzję o podniesieniu progu punktowego do 75,25 pkt. Wobec powyższego dofinansowanie otrzymało 60 zadań.

Do pobrania:
Wyniki naboru WDD 2022 – pdf
Skład zespołu sterującego – pdf

Skip to content