Wystawa “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” otwarta w Poznaniu
Powrót
Poznan wystawa aktualnosci
Data publikacji: 6 lipca 2022

5 lipca o godz. 13:00 przy Okrąglaku zlokalizowanym u zbiegu ulic Mielżyńskiego i 27 Grudnia w Poznaniu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa”. Ekspozycja w Poznaniu jest szóstą odsłoną wystawy, która odwiedzi 15 miast w Polsce. Wystawie towarzyszyła konferencja “Dziedzictwo kulturowe Wielkopolski. Działalność Oddziału Terenowego NID w Poznaniu”. Obchody jubileuszu Narodowego Instytutu Dziedzictwa odbywają się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Dzisiaj świętujemy nie tylko jubileusz 60-lecia Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ale również inną, ważną dla nas rocznicę – 30-lecie działalności Oddziału Terenowego NID w Poznaniu. Dzisiejsze spotkanie to zatem wielkie święto zabytków. Osią wystawy, którą z tej okazji przygotowaliśmy są dwa elementy. Pierwszym z nich jest gromadzona od kilkudziesięciu lat dokumentacja, drugim – ludzie – powiedziała dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, otwierając poznańską wystawę.

Teresa Palacz, kierownik Oddziału Terenowego NID w Poznaniu, przypomniała historię poznańskiej placówki:

Jako oddział funkcjonujemy już od 1991 roku, czyli przeszło połowę czasu istnienia Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Trudno streścić 30 lat w kilku zdaniach – na pewno była to fascynująca, ale też czasami trudna praca. Każdy jej etap odsłaniał kolejną warstwę i potencjał wielkopolskiego dziedzictwa. Nie zatrzymujemy się i cały czas dbamy, by dziedzictwo, które pozostawili nam przodkowie, było jak najlepiej zachowane i przekazane kolejnym pokoleniom.

W spotkaniu wzięła również udział Jolanta Goszczyńska – Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, która podziękowała za dotychczasową, owocną współpracę:

Na co dzień bardzo blisko współpracujemy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, zwłaszcza z Oddziałem Terenowym w Poznaniu. Każdy jubileusz, także ten dzisiejszy, jest okazją do podsumowań i podziękowań. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć z całą pewnością, że nasze współdziałanie z NID było i jest spójne oraz owocne. Nie wyobrażam sobie, by tej współpracy miało nie być. Nasze działania się uzupełniają i cieszę się, że mamy okazję wzajemnie dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami na rzecz ochrony zabytków. Liczę, że nasza współpraca będzie tylko bliższa.

Obecnymi wśród zaproszonych na uroczystość gości byli Krzysztof Grabowski – wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Jacek Maleszka – zastępca dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

Otwarciu wystawy towarzyszyła konferencja “Dziedzictwo kulturowe Wielkopolski. Działalność Oddziału Terenowego NID w Poznaniu”, zorganizowana w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Kierownik Oddziału Terenowego NID w Poznaniu, Teresa Palacz, rozpoczęła spotkanie od podsumowania 30 lat działalności oddziału, przypominając, że do 2002 roku funkcjonował pod nazwą Wielkopolski Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego. Kierownik zwróciła uwagę na najistotniejsze obszary działania skupione wokół ochrony zabytków i niematerialnego dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego, w tym misję edukacyjną oraz wsparcie eksperckie dla innych instytucji.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zgłębić wiedzę na temat Pracowni Terenowej w Trzebinach, o której opowiedział jej kierownik – Marek Wróbel. Z kolei dr Ewa Leszczyńska – kierownik Muzeum w Rogalinie, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu przedstawiła gościom historię Pałacu w Rogalinie – Pomnika Historii. Wśród prelegentów znaleźli się również właściciele zabytkowego dworu w Psieniu-Ostrów – laureata konkursu „Zabytek Zadbany”. Pani Magdalena Zdunek opowiedziała o procesie odnowy i konserwacji posiadłości, który doprowadził ich do grona laureatów konkursu. Na zakończenie konferencji dr Karolina Dziubata – członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, organu doradczego przy UNESCO, przedstawiła niematerialne dziedzictwo kulturowe Wielkopolski.

Wystawę „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” w Poznaniu można oglądać codziennie do 31 lipca.

Jubileusz Narodowego Instytutu Dziedzictwa odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

Wydarzenia organizowane w ramach Jubileuszu 60 lat misji NID są finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patron medialny Jubileuszu 60 lat misji NID:

Skip to content