Historia przedsiębiorstw: dziedzictwo kulturowe czy marketing?
Powrót
webinar lipiec WYDARZENIEfb
Data publikacji: 5 lipca 2022

Już 8 lipca 2022 r. zapraszamy do udziału w webinarium „Historia przedsiębiorstw: dziedzictwo kulturowe czy marketing” które odbędzie się o godz. 14:00 na platformie szkoleniowej NID.

Link do wydarzenia: https://app.livewebinar.com/925-643-589

W trakcie webinaru dr Weronika Pokojska zaprezentuje wyniki pracy doktorskiej „Auto-biografie. Zarządzanie dziedzictwem koncernów motoryzacyjnych na przykładzie BMW, Mercedes-Benz i Volkswagen”, która została nagrodzona II miejscem w ogólnopolskim konkursie ,,Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy” zorganizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2021 r. Laureatka opowie o wybranych muzeach motoryzacyjnych w Niemczech oraz o skomplikowanych relacjach łączących marki i ich historie. Dowiemy się do czego może służyć przeszłość? W jaki sposób opowiadają o niej koncerny motoryzacyjne? Dlaczego w ogóle przedsiębiorstwa inwestują w swoje dziedzictwo? W polski kontekst wprowadzi nas dr Marcin Laberschek, który skupi się na specyficznej formie wykorzystania dziedzictwa przemysłowego, jaką są pomniki. Omówi on kilka emblematycznych przykładów pomników polskich przedsiębiorstw, dzięki którym dochodzi do zachowania i zabezpieczenia przed erozją niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego. Praktycznym uzupełnieniem tych prezentacji będzie wypowiedź Katarzyny Rij z dyrektor ds. artystycznych Fabryki Porcelany AS Ćmielów, która opowie o tym w jaki sposób to przedsiębiorstwo wykorzystuje swoją historię i jakie korzyści z tego czerpie. Dyskusję po wystąpieniach poprowadzi dr inż. Waldemar Affelt.

Dyskutanci:

  • Waldemar Jerzy Affelt – dr inż., konserwator zabytków architektury, badacz dziedzictwa kulturowego i emerytowany nauczyciel akademicki Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2018 r. Visiting Professor w Tohoku Gakuin University in Sendai, Japonia. Od 2019 r. Visiting Senior Research Fellow at the School of Business and Creative Industries, University of the West of Scotland in Paisley. Autor kwalitatywno-kwantytatywnej metody analizy wartości kulturalnych i społeczno-ekonomicznych obiektów dziedzictwa techniki TECHNITAS, kompatybilnej z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z Wytycznymi Operacyjnymi do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa UNESCO z 1972 r. Autor trzech książek, kilkudziesięciu artykułów konferencyjnych i prasowych oraz wielu opinii eksperckich. Członek Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Konserwatorze Generalnym (2012-nadal) oraz ekspert Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN (2015-nadal). Prezes lokalnej organizacji pozarządowej Zabytkowa Gdynia.
  • Weronika Pokojska – doktor nauk społecznych, ukończyła studia magisterskie z zarządzania kulturą oraz z zarządzania mediami w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2019 r. obroniła doktorat na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, temat pracy: „Auto-biografie. Zarządzanie dziedzictwem koncernów motoryzacyjnych na przykładzie BMW, Mercedes-Benz i Volkswagen”. Praca ta została nagrodzona II miejscem w ogólnopolskim konkursie ,,Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy” zorganizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2021 r. W pracy naukowej zajmuje się zarządzaniem dziedzictwem, w szczególności interesuje się zagadnieniem dziedzictwa przedsiębiorstw i jego oddziaływaniem a także projektowaniem muzeów firmowych. Aktualnie odbywa dwuletni staż w Muzeum Techniki i Pracy w Mannheim w Niemczech.
  • Marcin Laberschek – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Pracownik Zakładu Badań Filozoficznych nad Kulturą w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor monografii „Symboliczne stanowienie władzy w organizacjach” (2018). Zastępca redaktor naczelnej czasopisma naukowego „Zarządzanie w Kulturze”. Jego zainteresowania koncentrują się na: symbolicznych i kulturowych wymiarach zarządzania, dziedzictwie kulturowym przedsiębiorstw, sztuce przemysłowej i poprzemysłowej, pomnikach i ich znaczeniu społecznym, postmarketingu i zarządzaniu na ponowoczesnym rynku.
  • Katarzyna Rij – dyrektor ds. artystycznych Fabryki Porcelany AS Ćmielów, projektantka figurek, marszandka, kuratorka organizatorka wystaw. Prowadzi galerię sztuki współczesnej van Rij. Jest współautorką książki „Lubomir Tomaszewski. Portret w płomieniach”. Przełomowym momentem w jej życiu zawodowym było przygotowanie międzynarodowej ekspozycji obrazów, rzeźb oraz porcelanowych figurek i unikatowych serwisów do kawy w genewskim Pałacu Narodów w Szwajcarii w 2014 roku. Wykształcenie z ekonomii oraz historii sztuki pozwala jej łączyć świat biznesu i kreacji artystycznej. Lubomira Tomaszewskiego poznała w 2004 roku, niewiele później powiedział o niej: „Jest kimś, kto rozumie sztukę.”, co zachęciło ją do napisania biografii artysty. Pasją ułatwiającą znalezienie wspólnego języka z bohaterem jest projektowanie figurek. Najbardziej dumna jest z rzeźby porcelanowej Sayako.

O serii webinarów „Dziedzictwo kulturowe pod lupą. Wirtualne spotkania z badaczami”:

Ile mamy w Polsce zabytków? W jakim są stanie? Kto i dlaczego z nich korzysta? Co Polacy sądzą o dziedzictwie kulturowym? Jaką rolę współcześnie pełni dziedzictwo?

Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podpierając się wynikami prowadzonych współcześnie badań, prac naukowo-badawczych i innych dociekań badawczych. Do udziału w webinarach zapraszamy badaczy, naukowców, przedstawicieli środowisk, którzy na co dzień zajmują się poznawaniem tego, czym dziś jest i jakie znaczenie ma dziedzictwo kulturowe.

Wcześniejsze webinary:

Działanie realizowane w ramach Zadania 4. Ewaluacja bieżąca i końcowa oraz badania i analizy towarzyszące Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022.

Skip to content