„Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji” – szkolenie online
Powrót
O szkoleniu broszura informacyjna
Data publikacji: 26 maja 2022

Zapraszamy Gminy województwa świętokrzyskiego i małopolskiego na szkolenie online.


Szkolenie przeznaczone jest dla urzędników gminnych odpowiedzialnych za zabytki, rozwój gospodarczy, promocję, kulturę i planowanie przestrzenne. Zapraszamy też przedstawicieli lokalnych i regionalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, muzeów, przedsiębiorców, aktywistów – wszystkie organizacje i osoby, które zajmują się dziedzictwem lokalnym. Zarządzanie nim wymaga współpracy wielu podmiotów. Dlatego szkolenie jest interdyscyplinarne, a my pokazujemy, jak efektywnie wykorzystać dziedzictwo w rozwoju.

Na każdy dzień należy zarejestrować się oddzielnie. Moduły szkolenia odbędą się w następujących terminach:

13 czerwca:
10-10.45 Wprowadzenie do zagadnień związanych z dziedzictwem, Aleksandra Chabiera
10.45-11.00 przerwa
11.00-13.00 Prawo ochrony zabytków, mec. Jacek Brudnicki
Rejestracja

15 czerwca:
10.00-11.30 Dziedzictwo w planowaniu strategicznym a rozwój gminy, dr Paulina Legutko-Kobus
11.30-11.45 przerwa
11.45-13.45 Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o dziedzictwo, dr Paulina Legutko-Kobus, Anna Kozioł, Aleksandra Chabiera
Rejestracja

20 czerwca:
10.00-10.45 Dziedzictwo w planowaniu przestrzennym, Agnieszka Lorenc-Karczewska
10.45-11.30 Dziedzictwo w planowaniu przestrzennym i ochrona krajobrazu – dr Anna Fogel
11.30-11.45 przerwa
11.45-12.30 Rola Parku Kulturowego jako mechanizmu projektowania rozwoju lokalnego opartego na ochronie dziedzictwa, dr Anna Fogel
12.30-13.30 Zieleń zabytkowa – Magdalena Lisowska
Rejestracja

21 czerwca:
10-11.30 Edukacja o dziedzictwie, Barbara Kazior i Agnieszka Gajc
11.30-11.45 przerwa
11.45-13.15 Partycypacyjne podejście do dziedzictwa lokalnego, Barbara Kazior
13.15-13.30 przerwa
13.30-14.30 Nowe funkcje obiektów zabytkowych, Aleksandra Chabiera
Rejestracja

22 czerwca:
10.00- 12.00 Finansowanie projektów bazujących na dziedzictwie, Barbara Kozłowska
12.00-12.15 przerwa
12.15-13.45 Rewitalizacja i dziedzictwo. Wspólna droga, Maria Badeńska-Stapp
13.45-14.15 Rewitalizacja – pogłębienie niektórych tematów, Maria Badeńska-Stapp
Rejestracja

Na każdy dzień należy zarejestrować się oddzielnie.
Szkolenie jest bezpłatne. Nie ma limitów liczby zgłoszeń z jednej organizacji.

Do pobrania: Informator o szkoleniu

Skip to content