“Zapis tradycji” – wspólny projekt Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Centrum Archiwistyki Społecznej
Powrót
Zielona grafika promująca projekt Zapis tradycji
Data publikacji: 26 kwietnia 2022

Wspólnie z Centrum Archiwistyki Społecznej rozpoczęliśmy projekt ,,Zapis tradycji’’, którego celem jest dokumentacja, archiwizacja i udostępnienie zbiorów lokalnych wspólnot dla lepszego zachowania i zaprezentowania unikalnych tradycji i zwyczajów.

W ramach pierwszych zorganizowanych warsztatów poświęconych digitalizacji oraz nagrywaniu relacji historii mówionej spotkali się przedstawiciele elementów tradycji i zwyczajów wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego z terenu Żywiecczyzny.

Na spotkaniu, w którym udział wzięli: Józef Michałek – wojewoda wołoski i członek Zarządu Fundacji „Pasterstwo Transhumancyjne”, Gminny Ośrodek Kultury w Milówce, Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie, Fundacja 9sił, Asysta Żywiecka, przedstawiciele wspólnot aktualnie przygotowujących wnioski o wpis na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, został omówiony zamysł projektu, podstawy digitalizacji założenia i główne funkcjonalności Otwartego Systemu Archiwizacji oraz portalu zbioryspoleczne.pl. Uczestnicy warsztatów poznali regionalnych* depozytariuszy reprezentujących zabawkarstwo żywiecko-suskie, kolędowanie dziadów noworocznych na Żywiecczyźnie, umiejętność gry na dudach żywieckich i ich wytwarzanie, bacowanie oraz tradycję noszenia mieszczańskiego stroju żywieckiego.

Projekt ,,Zapis tradycji’’ ma na celu dokumentację, archiwizację i udostępnienie, a także zabezpieczenie i zwiększenie dostępności zasobów wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego będących w posiadaniu uczestniczących depozytariuszy.

Warsztaty dla depozytariuszy w Żywcu
Skip to content