Konferencja naukowa „Dostosowanie zabytków do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – przepisy, zasady, dobre praktyki”
Powrót
PlakatpromującyKonferencjęnaukowąDostosowaniezabytkówdopotrzebosóbzeszczególnymipotrzebami przepisy,zasady,dobrepraktyki
Data publikacji: 26 kwietnia 2022

Wspólnie z Polskim Komitetem Narodowym ICOMOS zapraszamy do udziału w konferencji naukowej. Wydarzenie jest kolejnym z cyklu wiosennych spotkań naukowych środowiska skupionego wokół ochrony dziedzictwa kulturowego. Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 maja 2022, w Pałacu na Wyspie – Muzeum Łazienki Królewskie.

Tematyka wydarzenia jest nieprzypadkowa i ściśle związana z trwającą procedurą zmian w prawie budowlanym tj. ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Aby szczegółowo i możliwie szeroko przedstawić zagadnienie, zaprosiliśmy specjalistów wielu branż – teoretyków, architektów, samorządowców, konserwatorów oraz zarządców obiektów zabytkowych. Nadrzędnym celem konferencji jest rozpoczęcie debaty nad jak najbardziej efektywnym połączeniem szczególnych potrzeb użytkowników, wymagań prawnych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zachowania autentycznej substancji zabytków.

Wydarzenie rozpoczniemy od pochylenia się nad teorią konserwatorską w kontekście oczekiwań społecznych i aspektów prawnych (szczególnie w korelacji z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Następnie skupimy się na aspektach praktycznych – projektowaniu uniwersalnym oraz wybranych aspektach umożliwiających dostępność, także z perspektywy osoby ze szczególnymi potrzebami. W drugim dniu konferencji przejdziemy do strony praktycznej – generalnie i na konkretnych przykładach. Przyjrzymy się również dostępności zabytkowych terenów zielonych.

Zwieńczeniem wydarzenia będzie uhonorowanie laureatów nagrody im Profesora Jana Zachwatowicza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i konserwacji zabytków oraz ochrony dziedzictwa kulturowego – prof. Bogumiły Rouby oraz Barbary Nowak-Obelindy i konkursu im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace magisterskie studentów, podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego.

Aby wziąć udział w konferencji należy zgłosić się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Udział w konferencji jest płatny. Szczegóły znajdują się TUTAJ.

Program konferencji naukowej Dostosowanie zabytków do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - przepisy, zasady, dobre praktyki
Skip to content