Oświadczenie UNESCO w sprawie agresji na Ukrainę
Powrót
Grafika tekst"SolidarnizUkrainą",dłońwgeściepokojunatleukraińskiejflagi
Data publikacji: 11 marca 2022

Po przyjęciu przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucji w sprawie agresji na Ukrainę UNESCO opublikowało oświadczenie, w którym w pełni zgadza się z rezolucją oraz żąda „aby Federacja Rosyjska natychmiast zaprzestała stosowania siły wobec Ukrainy”.

Oświadczenie UNESCO

W oświadczeniu dyrektor generalna UNESCO – Audrey Azoulay – w pełni zgadza się z uwagami wygłoszonymi przez Sekretarza Generalnego ONZ, czyli m.in. z tym, że „ta eskalująca przemoc – która skutkuje śmiercią cywilów, w tym dzieci – jest całkowicie nie do przyjęcia.”

UNESCO tym samym wzywa do „ochrony ukraińskiego dziedzictwa kulturowego, które świadczy o bogatej historii tego kraju i obejmuje siedem obiektów światowego dziedzictwa”, a także jest „nośnikiem pokoju na przyszłość”.

UNESCO domaga się też natychmiastowego zaprzestania ataków na obiekty cywilne (szkoły, uniwersytety, miejsca pamięci, infrastrukturę kulturalną i komunikacyjną) i ubolewa nad ofiarami cywilnymi, w tym kobietami oraz dziećmi, studentami, nauczycielami, artystami, naukowcami i dziennikarzami.

Dlaczego ochrona dziedzictwa jest tak ważna?

W świetle Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (1972) szkodzenie lub unicestwienie dóbr kulturowych i przyrodniczych stanowi nieodwracalne zubożenie dziedzictwa wszystkich narodów świata. Dobra o wyjątkowym znaczeniu powinny być zachowane jako element światowego dziedzictwa ludzkości, a w ich ochronę powinna zaangażować się cała społeczność międzynarodowa. Opieka, do której zobowiązały się państwa poprzez ratyfikowanie konwencji, ma chronić dziedzictwo przed utratą wyjątkowej uniwersalnej wartości i zachować je w możliwie niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń.

Wyjątkowe dziedzictwo w Ukrainie

Na terenie Ukrainy znajduje się siedem miejsc światowego dziedzictwa – sześć kulturowych i jedno przyrodnicze, z których dwa są wspólnymi wpisami Polski i Ukrainy:

1. Sobór Mądrości Bożej w Kijowie (Katedra św. Zofii i związane z nią budynki klasztorne, Ławra Kijowsko-Peczerska).

2. Zespół Historycznego Centrum we Lwowie.

3. Południk Struvego (wpis seryjny wielokrajowy).

4. Rezydencja metropolitów Bukowiny i Dalmacji w Czerniowcach.

5. Starożytne miasto Chersonez Taurydzki i jego chora.

6. Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat (wpis seryjny Polski i Ukrainy).

7. Pradawne i pierwotne lasy bukowe w Karpatach i innych regionach Europy (wpis przyrodniczy, seryjny wielokrajowy, m.in. Polski i Ukrainy).

Szczegóły na stronie: https://whc.unesco.org/en/list/&order=country#alphaU

Na liście informacyjnej Ukraina prezentuje 17 propozycji wpisów na Listę Światowego Dziedzictwa. Szczegóły na stronie: https://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=ua

Na wniosek grupy państw członkowskich Rada Wykonawcza UNESCO zorganizuje 15 marca specjalną sesję.

Oświadczenie UNESCO: https://bit.ly/3vGUMQh

Skip to content