Apel prof. Piotra Glińskiego do UNESCO
Powrót
Grafika tekst"SolidarnizUkrainą",dłońwgeściepokojunatleukraińskiejflagi
Data publikacji: 7 marca 2022

W obliczu agresji Rosji na Ukrainę, wobec zbrodni dokonywanych przez Rosję na ludności cywilnej Ukrainy i zagrożenie bezpowrotnym zniszczeniem miejsc światowego dziedzictwa, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński zwrócił się do Dyrektor Generalnej UNESCO Audrey Azoulay o podjęcie pilnych działań zmierzających do wykluczenia Rosji z Komitetu Światowego Dziedzictwa oraz przeniesienia obrad 45. sesji Komitetu z Kazania do Paryża. Przewodniczenie Komitetowi przez Rosję, która sprzeniewierzyła się ideom i wartościom UNESCO, musi spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem państw-stron Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 r.

Z treścią komunikatu można zapoznać się na stronie Ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/kultura/wicepremier-glinski-apeluje-do-unesco-o-wykluczenie-rosji-i-odwolanie-sesji-w-kazaniu

Skip to content