Europejskie Dni Dziedzictwa 2022 – “Połączeni dziedzictwem”
Powrót
Grafika Europejskich Dni Dziedzictwa
Data publikacji: 21 lutego 2022

Europejskie Dni Dziedzictwa odbędą się po raz 30.! Jubileuszowa edycja pod hasłem „Połączeni dziedzictwem” rozpocznie się 10 września 2022 r.

Społeczeństwo jednoczy się wokół wspólnych wartości. Ich nośnikiem jest dziedzictwo kulturowe, czyli zasób odziedziczony po poprzednich pokoleniach – przedmioty i obiekty, tradycje, wierzenia, wartości i wiedza. Dziedzictwo kulturowe daje poczucie tożsamości i więzi. Jednak, aby ta więź mogła zaistnieć, niezbędna jest komunikacja – możliwość przekazania idei i wartości na odległość, zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. Dlatego tegoroczne hasło Europejskich Dni Dziedzictwa to “Połączeni dziedzictwem”.

Poczucie przynależności do grupy jest jedną z najistotniejszych potrzeb człowieka. Dlatego tradycyjne prace gospodarskie czy obchody świąteczne często stanowiły okazje do opowiadania historii i sprawiały, że słuchacze budowali poczucie więzi nie tylko ze sobą nawzajem, ale też z przeszłością. Komunikacja to także szlaki handlowe, sposoby podróżowania i zabytki techniki (telegraf, telefon).

Tegoroczny temat Europejskich Dni Dziedzictwa wpisuje się w przesłanie Konwencji Ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, zwanej Konwencją z Faro, ratyfikowanej przez Polskę w 2021 r.

W 2022 r. wydarzenia w ramach EDD odbędą się w dwa weekendy – 10 i 11 oraz 17 i 18 – września na terenie całej Polski.

Europejskie Dni Dziedzictwa to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny. Jego celem jest edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Narodowy Instytut Dziedzictwa jest ogólnopolskim koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa.

Więcej informacji:

Europejskie Dni Dziedzictwa

https://edd.nid.pl/

Skip to content