Ochrona zabytków archeologicznych 2022 – wyniki naboru
Powrót
Logo Ministesterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data publikacji: 14 lutego 2022

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych 2022”. Celem programu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

W przypadku jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI. Wskazówki dotyczące złożenia odwołania poprzez system EBOI znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 9).

Odwołania należy składać w terminie do dnia 24 lutego 2022 r. (do końca dnia).  Jeżeli wniosek kwalifikuje się do odwołania, opcja jego złożenia będzie aktywna wyłącznie dla wniosku o numerze EBOI wskazanym w tabeli wyników.

Do poprawności złożenia odwołania nie są wymagane żadne dodatkowe czynności – wystarczy kliknąć przycisk odwołania w systemie EBOI. Dostępne przy składaniu odwołania pole uzasadnienia można wypełnić opcjonalnie. Brak uzasadnienia nie wpływa na poprawność odwołania oraz tryb jego rozpatrzenia.

Informacja na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/…/ochrona-zabytkow-archeologicznych4

Skip to content