Powrót
Rejestr zabytków

Zasoby analogowe

W skład zasobu Narodowego Instytutu Dziedzictwa wchodzi dokumentacja związana z prawną ochroną zabytków, czyli decyzjami administracyjnymi o wpisie do rejestru zabytków, wydawanymi przez wojewódzkich konserwatorów. Na dokumentację rejestrową składają się decyzje o wpisie do rejestru, decyzje zmieniające treść wcześniejszych decyzji, sprostowania decyzji, zawiadomienia o zmianach numerów rejestru, decyzje wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skreślające zabytek z rejestru oraz odmawiające skreślenia.

Dokumentacje rejestrowe gromadzone są w trzech odrębnych zbiorach, analogicznych do trzech ksiąg rejestrowych:

A – dla zabytków nieruchomych
B – dla zabytków ruchomych oraz
C – dla zabytków archeologicznych

Decyzje o wpisie do rejestru zabytków udostępniane są tylko osobom upoważnionym ze względu na znajdujące się w nich dane osobowe.

Udostępniamy natomiast wykaz obiektów i miejsc wpisanych do księgi A rejestru zabytków w formacie pliku CSV można pobrać pod adresem dane.gov.pl/dataset/1130, a analogiczny plik z wykazem zabytków archeologicznych wpisanych do księgi C rejestru, dostępny jest pod adresem dane.gov.pl/dataset/210. Oba wykazy zawierają obiekty, o których informacje prezentowane są na geoportalu NID.

Dodatkowo udostępniamy listy zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru w plikach pdf dla każdego województwa. Tu starano się grupować zabytki w zespoły, aby ukazać je we właściwym kontekście architektonicznym i przestrzennym. Obiekty figurują pod adresami, obowiązującymi w momencie wpisu do rejestru; od tego czasu zmieniła się w wielu wypadkach przynależność administracyjna miejscowości, a także zmianie ulegały nazwy miejscowości, ulic lub numery domów. Staramy się aktualizować te dane na bieżąco, co jest możliwe np. w odniesieniu do nazw lub przynależności administracyjnej miejscowości (w oparciu o dane GUS). Natomiast aktualne nazwy ulic lub numeracja budynków mogą być wprowadzane tylko po uzyskaniu informacji od WKZ; o tych zmianach Instytut nie jest informowany na bieżąco, stąd – w opublikowanym poniżej wykazie – mogą pojawić się nieaktualne dane adresowe.

Jednocześnie należy pamiętać, że rejestr zabytków ulega ciągłym zmianom, nie tylko z racji wpisywania nowych lub skreślania obiektów, które zostały przeniesione do skansenów, a także uległy zniszczeniu lub utraciły wartości zabytkowe.  Wiele zabytków w momencie wpisu do rejestru nie było właściwie rozpoznanych pod względem naukowym i w miarę postępu badań konieczne było uzupełnianie decyzji  bądź rozszerzanie zakresu ochrony. Wszystkie aktualizacje systematycznie wprowadzane są do poniższych wykazów, natomiast aktualizacja danych na stronie odbywa się co kwartał.

W przypadku wpisów do rejestru zabytków ruchomych, w tym zabytków techniki publikujemy zestawienia statystyczne

Zasoby cyfrowe

Zasoby cyfrowe rejestru zabytków nieruchomych i archeologicznych są obecne udostępniane przez NID w różnej formie.

  • Na geoportalu dostępnym pod adresem mapy.zabytek.gov.pl Tu można znaleźć dane dotyczące lokalizacji wszystkich obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych i archeologicznych. Użytkownik może znaleźć intersujący go zabytek na mapie wraz z zestawem atrybutów opisujących go oraz wykazem dokumentacji. Dane rejestrowe są tu także dostępne w postaci usług sieciowych WMS i WFS, które można wykorzystać i podłączać w innych geoportalach lub oprogramowaniu typu GIS.
  • Na portalu Zabytek, dostępnym pod adresem zabytek.pl , gdzie cały rejestr zabytków nieruchomych i archeologicznych jest dostępny formie przyjaznej dla nieprofesjonalnego użytkownika. Serwis ZABYTEK.PL w nowoczesny sposób udostępnia informacje o zabytkach wraz z ich opisami, dokumentacją, towarzyszącymi zdjęciami, atrakcyjnymi zasobami cyfrowymi (np. modelami 3D obiektów, chmurami punktów, panoramami, filmami) oraz lokalizacją obiektów. Portal zabytek.pl zintegrowany jest z portalem mapowym NID. Każda informacja o lokalizacji obiektu oraz podstawowych cechach zabytku została umieszczona na podstawie szczegółowych informacji zawartych w bazie danych przestrzennych Instytutu.
  •  Na portalu Otwarte Dane, dostępnym pod adresem dane.gov.pl , gdzie cały rejestr zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych jest udostępniony w formie zestawień tabelarycznych i danych statystycznych.
  •  NID udostępnia także dane z bazy danych geoprzestrzennych dla instytucji prowadzących zadania publiczne, na podstawie ustawy o informatyzacji podmiotów prowadzących zadania publiczne, po złożeniu do NID odpowiedniego wniosku.

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content