Powrót
Wydawnictwo

Narodowy Instytut Dziedzictwa wydaje publikacje o charakterze specjalistycznym, informacyjnym, popularyzatorskim i edukacyjnym, zgodne ze swoją misją i profilem działalności. Nasze wydawnictwa obejmują szerokie spektrum tematów z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zagadnień praktycznych, technicznych i prawnych dotyczących tej tematyki, współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony dziedzictwa, niematerialnego dziedzictwa kulturowego czy zarządzania dziedzictwem. Wśród naszych publikacji można znaleźć zarówno treści naukowe, wytyczne i zalecenia skierowane do specjalistów, materiały edukacyjne, jak i druki drobne towarzyszące wydarzeniom organizowanym przez NID.

Wydawnictwa Narodowego Instytutu Dziedzictwa można zakupić lub pobrać bezpłatnie w zakładce Księgarnia.

Regulamin reklamacji i odstąpienia od umowy
Formularz ODSTĄPIENIE od umowy
Formularz REKLAMACJA

Kontakt:

Dział Wydawnictw

Kontakt ws. dystrybucji:
zamowienia@nid.pl

Czasopisma wydawane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa:

Kurier Konserwatorski

ISSN 1899-9913

Nieregularnik skierowany przede wszystkim do pracowników służb konserwatorskich. Jego zadaniem jest dotarcie z bieżącą informacją do wojewódzkich konserwatorów zabytków, pracowników Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, konserwatorów samorządowych i do wszystkich osób działających na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. W „Kurierze Konserwatorskim” publikowane są dokumenty, instrukcje i opinie związane z tą tematyką, jak również artykuły dotyczące prawnych aspektów ochrony zabytków, wyboru właściwych procedur administracyjnych, prawidłowego prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie rozstrzygnięć merytorycznych i formalnoprawnych, a także standardów opieki nad zabytkami sprawowanej przez ich właścicieli.

Kolejne numery „Kuriera Konserwatorskiego” są udostępniane bezpłatnie na stronie NID w zakładce Księgarnia.

Ochrona Zabytków

ISSN na 2956-6606

„Ochrona Zabytków” to specjalistyczne czasopismo poświęcone tematyce ochrony dziedzictwa kulturowego, konserwacji i badaniu obiektów zabytkowych. Zakres tematyczny publikowanych artykułów obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z dziedzin: konserwacja i restauracja zabytków, historia sztuki, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, archeologia, etnologia, prawo w ochronie zabytków, zarządzanie dziedzictwem. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1948 roku.

Wydawnictwo dostępne jest w wersji elektronicznej w Bibliotece Nauki, a archiwalne numery można znaleźć w bazie BazHum. „Ochrona Zabytków” ujęta jest w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (identyfikator 29441; 40 pkt), a od 2020 roku jest indeksowana w bazie Scopus.

Od 2014 roku „Ochrona Zabytków” jest półrocznikiem, a od roku 2023 wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja elektroniczna w otwartym dostępie.

Więcej informacji i kontakt do redakcji czasopisma: ochronazabytkow.nid.pl

Raport Archeologiczny

ISSN 2956-8412

„Raport” to specjalistyczne czasopismo archeologiczne, które ukazuje się od 2001 roku. Jego najważniejszym celem jest prezentacja szerokiego spektrum zagadnień związanych ze współczesną archeologią ratowniczą oraz udostępnianie materiałów i wyników badań terenowych. W „Raporcie” publikowane są artykuły w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Pismo jest adresowane głównie do środowisk polskich, ale także do europejskich archeologów.

„Raport” znajduje się w bazach CEJSH oraz Index Copernicus.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Kolejne numery udostępniane są także w wersji cyfrowej na stronie czasopisma.

Więcej informacji i kontakt do redakcji czasopisma: raportarcheologiczny.nid.pl

Informator Archeologiczny

ISSN 0085-1876

Wydawany w latach 1968–2012 przez kolejno: Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Informator początkowo był serią wydawniczą, przekształconą w 2005 roku w czasopismo. Jego założeniem było gromadzenie krótkich, wykonanych według jednego wzoru, sprawozdań z badań archeologicznych przeprowadzonych w danym roku. Treść wszystkich tomów obejmuje badania z lat 1967-2000.

Archiwalne numery można znaleźć na stronie NID w zakładce Księgarnia.

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content