Główne obchody MDOZ 2024 – Warszawa
Powrót
Data publikacji: 28 marca 2024

18 kwietnia w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się uroczysta inauguracja obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2024. Spotkanie będzie okazją do wręczenia odznaczeń dla służb konserwatorskich, społecznych opiekunów zabytków i osób zasłużonych dla bezpieczeństwa dziedzictwa kultury. Tematem przewodnim obchodów będzie jubileusz 30-lecia pierwszych pomników historii oraz 70-lecie Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego z 14 maja 1954 roku. Tematyka wystąpień programowych będzie skupiała się na przedstawieniu znaczenia oraz roli ochrony dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej jako istotnego czynnika walki zbrojnej zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem dziedzictwa oraz możliwości wykorzystania nowych technologii w służbie zabytkom. Lokalizacja tegorocznych centralnych obchodów MDOZ 2024 ma wymiar symboliczny, ponieważ Zamek Królewski w Warszawie wraz z Zespołami Starego i Nowego Miasta oraz Krakowskim Przedmieściem jest jednym z pierwszych piętnastu pomników historii, które w tym roku obchodzą swój jubileusz – 30-lecia uznania za pomnik historii, na podstawie zarządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polski z dnia 8 września w 1994 roku. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem „30 lat pomników historii”. Główne obchody MDOZ 2024 organizowane są przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, we współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w partnerstwie z Zamkiem Królewskim w Warszawie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Bożena Żelazowska, Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wstęp na wydarzenie tylko z zaproszeniem. Program centralnych obchodów MDOZ 2024:

 • godz. 10.30-11.30 – wręczenie odznaczeń dla służb konserwatorskich, społecznych opiekunów zabytków i osób zasłużonych dla bezpieczeństwa dziedzictwa kultury; wystąpienia otwierające
 • godz. 11.30-12.00 – przerwa
 • godz. 12.00-14.00 – wystąpienia programowe:
  • „Dziedzictwo prof. Jana Zachwatowicza”
  • „Ocalić najcenniejsze – 30-lecie pomników historii”
  • „70 lat Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego – i co dalej?”
  • „Strzeżenie dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej jako istotny czynnik walki zbrojnej – perspektywa historyczna i współczesne wyzwania”
  • „Zmiana podejścia do problematyki bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego po 24 lutego 2022 roku”
  • „Z lądu i z powietrza – wykorzystanie doświadczeń polskich specjalistów ds. dóbr kultury przy PKW Irak i PKW Afganistan w ramach Ukrainian Heritage Rescue Project”
 • godz. 14.00-14.30 – występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Wydarzeniem towarzyszącym głównym obchodom MDOZ 2024 będzie, organizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowym w Warszawie, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Zamkiem Królewskim w Warszawie, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy konferencja naukowa „Wojna a ochrona dziedzictwa kultury”, która odbędzie się 19 kwietnia w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie.

Program wydarzenia dostępny <tutaj>

Zachęcamy także do zapoznania się z informacją o Konwencji z 14 maja 1954 r. i Drugim Protokole z 26 marca 1999 r.

W czasie obchodów oraz konferencji naukowej zostanie otwarta wystawa „Warszawa silniejsza od wojny”, zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Warszawie, i będzie ona dostępna dla zwiedzających na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie.

Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków została sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content