Warszawa silniejsza od wojny
Powrót
Data publikacji: 8 kwietnia 2024

Zapraszamy do obejrzenia wystawy o powojennej odbudowie stolicy. Ekspozycja towarzyszy konferencji „Wojna a ochrona dziedzictwa kultury”

70-lecie przyjęcia Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego nie jest zwykłą rocznicą, skłania bowiem do jak najbardziej aktualnych refleksji. Zwłaszcza w sytuacji, gdy w wielu miejscach świata, w tym za naszą wschodnią granicą, szaleje wojna. W ten kontekst wpisuje się przygotowana przez Archiwum Państwowe w Warszawie wystawa „Warszawa silniejsza od wojny”.

Na wystawie prezentujemy rozmaite materiały – zdjęcia, szkice, plany, opisy i inne dokumenty – związane z odbudową stolicy po II wojnie światowej, z inwentaryzacją strat, planowaniem rekonstrukcji i jej realizacją. Większość materiałów pochodzi z wpisanej na listę „Pamięć Świata” UNESCO dokumentacji Biura Odbudowy Stolicy (BOS) – powołanego do określenia strat w zabudowie miasta oraz do opracowania urbanistycznych koncepcji jego odbudowy – ale nie tylko stamtąd. Archiwum Państwowe w Warszawie dysponuje także kolekcjami osób prywatnych i rodzinnymi spuściznami oraz materiałami z innych instytucji zajmujących się zabytkami.

Na wystawie eksponujemy materiały związane między innymi z odbudową Starówki, w tym Rynku Starego Miasta, placu Zamkowego i Kolumny Zygmunta. Pokazujemy skalę zniszczeń i chronologię rekonstrukcji zabytków w centrum stolicy. Udowadniamy, że niezależnie od ogromu strat można tchnąć życie tam, gdzie zastaliśmy tylko ruiny. Pokazujemy nawet niezrealizowane monumentalne projekty urbanistyczne z czasów odbudowy.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w akcji Archiwum Odbudowy Stolicy. Zachęcamy w niej świadków historii i ich rodziny do dzielenia się wspomnieniami i materialną spuścizną: fotografiami, pamiętnikami, listami, pocztówkami, rysunkami czy plakatami, które obrazują odbudowę Warszawy po II wojnie światowej. Przekazane Archiwum Państwowemu w Warszawie staną się swoistym uzupełnieniem wpisanych na listę „Pamięć Świata” UNESCO skarbów z archiwum BOS.

Wystawę oglądać można podczas konferencji naukowej „Wojna a ochrona dziedzictwa kultury” na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie w piątek 19 kwietnia 2024 roku.

Skip to content