Powrót
Centrum Kompetencji ds. Digitalizacji Zabytków
O nas

Od ponad dwudziestu lat Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, a następnie Dział Digitalizacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa wykorzystuje cyfrowe technologie pomiaru i obrazowania do inwentaryzacji obiektów zabytkowych. Od piętnastu lat realizujemy powierzoną nam przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego funkcję Centrum Kompetencji w obszarze digitalizacji zabytków.

Do zadań Centrum Kompetencji ds. Digitalizacji Zabytków należy przede wszystkim koordynacja i wdrażanie zmian technologicznych dotyczących procesów digitalizacji i dokumentacji obiektów zabytkowych oraz koordynacja w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych cyfrowych.

Zadaniem Centrum jest wyznaczanie standardów, ich aktualizacja oraz popularyzacja, a także wsparcie działań digitalizacyjnych w procesach konserwacji zabytków, edukacja kadr instytucji kultury w zakresie digitalizacji obiektów nieruchomych oraz promocja zasobów cyfrowych.

W ramach prowadzonych działań Centrum Kompetencji:

  • Wykonuje cyfrową inwentaryzację zabytków o strategicznym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego. W zakresie prowadzonych działań powstaje zarówno dokumentacja konserwatorska, jak i materiał wizualny do wykorzystania w popularyzacji i promocji zabytku. Wszystkie materiały są publikowane na portalu zabytek.pl oraz na portalu Sketchfab nid-official – Sketchfab
  • Tworzy Centralną Bazę Danych o Zabytkach – repozytorium danych cyfrowych obejmujące związane z obiektami zabytkowymi materiały archiwalne – decyzje, wpisy do rejestru i ewidencji, opracowania i zasoby fotograficzne, a także dane przestrzenne GIS. Zasoby te publikujemy na naszym portalu mapowym oraz portalach: archiwum.zabytek.pl oraz zabytek.pl
  • Opracowuje aktualny zestaw dobrych praktyk i zaleceń dotyczących inwentaryzacji architektonicznych wykonywanych metodami cyfrowymi. Dokument ten stanowi punkt odniesienia w zamówieniach i realizacjach digitalizacyjnych, finansowanych z budżetu państwa.

Do pobrania:

Dobre praktyki w zakresie wykonywania dokumentacji zabytków architektury (2023)

Dobre praktyki w zakresie wykonywania dokumentacji zabytków architektury (2022) – wersja ukraińska

 

POLECANE:

Procesy digitalizacyjne architektury zabytkowej:

Międzynarodowa konferencja Eternal Heritage – ETHER:

Webinaria:

  „Utracone dziedzictwo? – cyfrowa rekonstrukcja synagogi w Tarłowie”, Klara Kantorowicz:

„Heritage BIM – wprowadzenie do cyfrowej reprezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego”, Karol Argasiński:

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content