Powrót
Centrum Kompetencji ds. Digitalizacji Zabytków

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzył Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa funkcję Centrum Kompetencji w obszarze digitalizacji zabytków.

Do zadań Centrum Kompetencji należy przede wszystkim koordynacja i wdrażanie zmian technologicznych dotyczących digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych oraz koordynacja w zakresie ich gromadzenia, przechowywania i udostępniania. Jednocześnie zadaniem CK jest również edukacja kadr instytucji kultury w zakresie digitalizacji obiektów nieruchomych oraz promocja zasobów cyfrowych.

Działania Centrum Kompetencji do spraw digitalizacji zabytków koncentrują się na koordynacji działań związanych z budową infrastruktury do gromadzenia i udostępniania różnych kategorii danych o zabytkach, jak również przeprowadzania procedur digitalizacji w zakresie inwentaryzacji architektonicznych obiektów zabytkowych metodami skaningu laserowego oraz fotogrametrii bliskiego zasięgu. Dane te zasilają administrowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa portal Zabytek.pl.

Jesteśmy odpowiedzialni za utrzymywanie w aktualności dokumentu zawierającego zestaw dobrych praktyk i zaleceń dotyczących podstawowych elementów składowych inwentaryzacji architektonicznych wykonywanych metodami cyfrowymi (skaningu laserowego, fotogrametrii naziemnej oraz modelowania bryłowo-powierzchniowego), wraz z wytycznymi dotyczącymi parametrów odwzorowania i formatów plików, na potrzeby digitalizacji zabytków przez podmioty zewnętrzne. Efektem tych działań jest współpraca z Departamentem Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN przy naborach wniosków i ocenie realizacji projektów digitalizacyjnych w programie dotacyjnym Kultura Cyfrowa.

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura cyfrowa” ma na celu udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: gov.pl/web/kultura/kultura-cyfrowa2

Kontakt: digitalizacja@nid.pl

Do pobrania: Dobre praktyki w zakresie wykonywania dokumentacji zabytków architektury

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content