Specjalista w Zespole ds. Promocji

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór na stanowisko specjalisty do Zespołu ds. Promocji Zakres zadań: Realizacja działań promocyjnych zgodnie z identyfikacją wizualną NID Przygotowywanie i realizacja akcji marketingowych i materiałów BLT/ATL, w tym pozyskiwanie...

Specjalista w Zespole ds. Komunikacji

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór na stanowisko specjalisty do Zespołu ds. komunikacji Zakres zadań: przygotowywanie oraz realizowanie kampanii informacyjnych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego kreowanie pozytywnego wizerunku Instytutu realizacja...

Kierownik Oddziału Terenowego w Lublinie

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika na stanowisko Kierownika Oddziału Terenowego w Lublinie Zakres zadań: kierowanie i nadzorowanie działalności Oddziału Terenowego w Lublinie stałe monitorowanie zasobu zabytkowego na terenie działania Oddziału...

Pracownik Działu Pomników Historii

Zakres zadań: koordynowanie procedury występowania z wnioskiem do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o uznanie przez Prezydenta RP zabytku nieruchomego za pomnik historii, uczestniczenie w oględzinach zabytków, opracowywanie opinii...
Skip to content