Konferencja naukowa „Podstawy teoretyczne ochrony zabytków – 60 lat Karty Weneckiej” już wkrótce!
Powrót
konferencja naukowa IKOMOS
Data publikacji: 7 maja 2024

Zapraszamy na konferencję naukową „Podstawy teoretyczne ochrony zabytków – 60 lat Karty Weneckiej”, która odbędzie się w dniach od 13 do 14 maja w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Celem wydarzenia, organizowanego przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie oraz NID, jest dyskusja o kluczowych problemach współczesnej teorii ochrony i konserwacji dziedzictwa.

Jak co roku w maju zapraszamy na konferencję naukową organizowaną przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, oraz Zamek Królewski w Warszawie. Przedmiotem konferencji „Podstawy teoretyczne ochrony zabytków – 60 lat Karty Weneckiej” będzie dyskusja o kluczowych problemach współczesnej teorii ochrony i konserwacji dziedzictwa.

Pierwszy dzień konferencji, 13 maja, rozpocznie ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie na najlepsze prace dyplomowe w zakresie ochrony i konserwacji zabytków im. prof. Jana Zachwatowicza za rok 2023.

Obydwa dni zostały podzielone na dwie sesje: podczas pierwszej przedstawiciele różnych środowisk – teoretycy i praktycy – wygłoszą wykłady, po których odbędzie się panel dyskusyjny. Każdy dzień zakończy się dyskusją, podczas której uczestnicy będą starać się dokonać oceny roli i użyteczności dokumentów doktrynalnych, a także wypracować wnioski dotyczące kierunków rozwoju teorii konserwatorskiej.

Program konferencji publikujemy w kalendarzu >tutaj<.
Termin: 13 – 14 maja 2024 r.
Miejsce:  Pałac na Wyspie, Muzeum Łazienki Królewskie, ul. Agrykola 1, Warszawa
Forma konferencji: Konferencja odbędzie się stacjonarnie w Warszawie, w języku polskim.

Udział w konferencji:

Obowiązuje rejestracja za pośrednictwem formularza elektronicznego lub zgłoszenia w formie tradycyjnej do pobrania na stronie http://icomos-poland.org/pl/.

Uczestnictwo w konferencji jest płatne: 100 zł od osoby prywatnej oraz 300 zł od przedstawiciela instytucji. Dane do przelewu zostaną przesłane wraz z potwierdzeniem rejestracji.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona – Organizatorzy zastrzegają sobie zamknięcie zapisów po wyczerpaniu limitu miejsc.

Konferencja będzie transmitowana na kanale PKN ICOMOS na platformie YouTube.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Bożena Żelazowska, Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konferencja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji działań Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

O Karcie Weneckiej  

W 1964 roku w Wenecji, podczas II Międzynarodowego Kongresu Architektów i Techników Zabytków, uchwalono tzw. Kartę Wenecką. Stanowi ona międzynarodową konwencję określającą zasady konserwacji i restauracji zabytków architektury oraz uznawana jest za najważniejszy dokument ochrony i konserwacji zabytków.

Od czasu uchwalenia Karty okoliczności ochrony zabytków zmieniły się diametralnie, dlatego jej założenia były w późniejszych latach rozszerzane i adaptowane do współczesnych problemów. Pomimo tego, Karta Wenecka wciąż pozostaje do dziś zbiorem podstawowych wytycznych przy pracach nad budynkami o wartości historycznej.

Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków (ICOMOS)

Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków (pozarządowa organizacja o zasięgu międzynarodowym, afiliowana przy UNESCO) została powołana do życia w 1965 roku na Kongresie założycielskim w Warszawie. Uchwała w tej sprawie została podjęta w trakcie II Międzynarodowego Kongresu Architektów i Techników Zabytków w Wenecji rok wcześniej.  Siedziba ICOMOS znajduje się w Paryżu.

Do głównych zadań ICOMOS należy rozpowszechnianie metod ochrony dziedzictwa kulturowego i konserwacji zabytków oraz wspieranie nowych badań dotyczących teorii i technologii służących przetrwaniu historycznego dziedzictwa: budowli i zespołów architektonicznych, założeń urbanistycznych i historycznych miast, założeń pałacowo-ogrodowych i rezydencjonalnych oraz miejsc archeologicznych i krajobrazu kulturowego.

Istotnym elementem działalności Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS jest opiniowanie obiektów kandydujących do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego oraz monitorowanie miast, miejsc i obiektów polskich znajdujących się na Liście.

Celem organizacji jest popularyzacja polskich osiągnięć w dziedzinie ochrony zabytków za granicą oraz przeniesienie na grunt Polski najlepszych doświadczeń zagranicznych.

Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków zrzesza ok. 10 800 członków z ponad 110 krajów świata, w tym: wybitnych ekspertów w zakresie konserwacji i ochrony dziedzictwa, historyków, historyków sztuki, architektury czy urbanistyki, archeologów, geografów, antropologów i prawników. Natomiast do PKN należy ponad 220 najwybitniejszych polskich specjalistów z zakresu ochrony dziedzictwa i konserwacji zabytków. Obecnie stanowisko prezesa PKN ICOMOS obejmuje Bogusław Szmygin. 

Skip to content