11 kwietnia odbyły się regionalne obchody MDOZ 2024 w województwie świętokrzyskim
Powrót
fragment budynku fabryki z prawej strony napis MDOZ 2024
Data publikacji: 12 kwietnia 2024

W ramach obchodów, w siedzibie Muzeum Przyrody i Techniki “Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach, zorganizowana została konferencja pt.: „Od historii przemysłu do przemysłu kultury. Sposoby wykorzystania dziedzictwa postindustrialnego w regionie świętokrzyskim”.

11 kwietnia 2024 roku, w siedzibie Muzeum Przyrody i Techniki “Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach przy ul. Wielkopiecowej 1, odbyły się regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w województwie świętokrzyskim.

Konferencję pt.: „Od historii przemysłu do przemysłu kultury. Sposoby wykorzystania dziedzictwa postindustrialnego w regionie świętokrzyskim” otworzył dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki “Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach – Paweł Kołodziejski, który powitał wszystkich gości jako gospodarz i współorganizator konferencji. Następnie głos zabrała zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa dr hab. Monika Bogdanowska, która wyjaśniła cel organizowania Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Polsce i przedstawiła kwietniowy plan obchodów w całym kraju. Głos zabrali również: Starosta Powiatu Starachowickiego – Piotr Ambroszczyk, Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Joanna Modras oraz zastępca Prezydenta Starachowic – dr Marcin Gołębiowski.

W pierwszym panelu referaty wygłosili: kierownik Oddziału Terenowego NID w Kielcach – Włodzimierz Pedrycz i Joanna Rek, starszy specjalista w OTKL NID, którzy przedstawili wyniki weryfikacji zabytków techniki w województwie świętokrzyskim. Następnie prof. dr hab. Jerzy Szczepański z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wygłosił referat pt.: „Adaptacja doświadczeń i osiągnięć zagranicznych w przemyśle Staropolskiego Okręgu Przemysłowego”. Pierwszy panel zakończył dr Jan Główka z Politechniki Świętokrzyskiej, który przedstawił historię Zagłębia Staropolskiego i przeobrażenia go w Centralny Okręg Przemysłowy.

Drugi panel rozpoczął pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach – Daniel Czernek, który przedstawił możliwości i perspektywy współczesnego wykorzystywania obiektów zabytkowych. Następnie gospodarz uroczystości – Paweł Kołodziejski wygłosił referat pt.: „Od Ekomuzeum Doliny Kamiennej do Żelaznych Dolin. Sposoby ochrony i popularyzacji przemysłowego dziedzictwa kultury w północnej części województwa świętokrzyskiego”. W dalszej kolejności, dyrektor Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu, dr Maciej Chłopek poruszył temat niematerialnego dziedzictwa przemysłowego regionu. Konferencję zakończył referat Kamila Kaptura z Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim pt.: „Pyszny zakład” czy „sterczące ruiny”? Historia i propozycje rewitalizacji XIX-wiecznego zespołu walcowni żelaza w Nietulisku Dużym”.

Na zakończenie obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w województwie świętokrzyskim odbyło się zwiedzanie Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Bożena Żelazowska, Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków została sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zdjęcia z obchodów MDOZ Starachowice
Paweł Kołodziejski dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki “Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach oraz zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa dr hab. Monika Bogdanowska, 11.04.2024 r., fot. Joanna Rek
Zdjęcia z obchodów MDOZ Starachowice
Obchody MDOZ 2024 w Starachowicach, 11.04.2024 r., fot. Joanna Rek
Zdjęcia z obchodów MDOZ Starachowice
Włodzimierz Pedrycz kierownik Oddziału Terenowego NID w Kielcach oraz dr Nina Glińska główny specjalista w OTKL NID, 11.04.2024 r., fot. Joanna Rek
Zdjęcia z obchodów MDOZ Starachowice
prof. dr hab. Jerzy Szczepański UJK w Kielcach oraz dr Nina Glińska główny specjalista w OTKL NID, 11.04.2024 r., fot. Joanna Rek
Zdjęcia z obchodów MDOZ Starachowice
Muzeum Przyrody i Techniki “Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach, 11.04.2024 r., fot. Wioletta Jankowska
Skip to content