Za nami pierwsze spotkania w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2024!
Powrót
Data publikacji: 10 kwietnia 2024

Wydarzenia organizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2024 rozpoczęły się 9 kwietnia. Dwa oddziały terenowe NID otworzyły swoje drzwi dla studentów.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2024 w województwie pomorskim, w siedzibie Oddziału Terenowego NID w Gdańsku odbył się dzień otwarty dla studentów Politechniki Gdańskiej. Podczas wydarzenia pracownicy OT zapoznali studentów Katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury PG ze specyfiką działalności NID. Omówione zostały poszczególne rodzaje dokumentacji stadialnej oraz ewidencyjnej przechowywane w archiwum oddziału. Spotkanie odbyło się w historycznej sieni i było także okazją do omówienia zabytkowego wyposażenia pochodzącego z okresu od poł XVI do 2 poł XVIII w.

Dzień otwarty dla studentów kierunku ochrona dóbr kultury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizował także Oddział Terenowy w Toruniu. O miejscu Narodowego Instytutu Dziedzictwa w systemie ochrony zabytków opowiedział kierownik Oddziału Robert Kola. Pozostali członkowie toruńskiego zespołu NID poruszyli podczas spotkań ze studentami tematy związane z realizacją krajowych programów opieki nad zabytkami oraz ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zgodnie z zapisami Konwencji UNESCO z 2003 r. Poza tym, studenci mogli wysłuchać prezentacji dotyczącej badań archeologicznych podczas inwestycji związanej z przebudową Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. Przede wszystkim jednak goście mieli niepowtarzalną okazję, żeby zobaczyć zasoby dokumentacji przechowywane w toruńskiej placówce NID. Studentom towarzyszyła prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dr Karolina Zimna-Kawecka oraz dr Daria Jagiełło z Katedry Konserwatorstwa UMK.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Bożena Żelazowska, Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków została sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obchody MDOZ 2024 w Oddziale Terenowym w Gdańsku – w sieni ze studentami – fot. R. Hirsch

Obchody MDOZ 2024 w OT w Toruniu fot. Leszek Kotlewski, NID
Skip to content