Muzeum Narodowe w Lublinie nowym koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie lubelskim!
Powrót
Muzeum Narodowe w Lublinie nowym koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie lubelskim
Data publikacji: 19 lutego 2024

19 lutego, podczas konferencji prasowej, Narodowy Instytut Dziedzictwa – ogólnopolski  koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa podpisał porozumienie z Muzeum Narodowym w Lublinie, które tym samym zostało regionalnym koordynatorem EDD.

Celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promocja dziedzictwa kulturowego pośród lokalnych społeczności oraz podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej. W II i III weekend września można bezpłatnie zwiedzać najciekawsze zabytki i korzystać z szerokiej oferty wydarzeń kulturalnych.

– Na przestrzeni czasu – przy zaangażowaniu setek organizatorów poszczególnych wydarzeń, zarówno dużych muzeów, lokalnych ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, jak i małych gminnych bibliotek czy osób prywatnych – powstała wyjątkowa formuła projektu, pod wspólnym szyldem Europejskich Dni Dziedzictwa – wyjaśnia dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr hab. Katarzyna Zalasińska.

Tegoroczne hasło EDD Szlaki. Sieci. Połączenia. to bezpośrednie odwołanie do projektu Szlaków Kulturowych Rady Europy. Polska w 2017 r. podpisała porozumienie i włączyła się w projekt, który tworzy obecnie lista 47 tras, a my jesteśmy częścią 17 z nich. Temat przewodni EDD daje również możliwość pokazania różnorodności dziedzictwa niematerialnego, w tym zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przede wszystkim mistrzów rzemiosła i rękodzieła, przekazujących umiejętności kolejnym pokoleniom, których możemy spotkać na licznych szlakach.  

Nowy Koordynator regionalny EDD w województwie lubelskim

Muzeum Narodowe w Lublinie jest nowym koordynatorem regionalnym EDD w województwie lubelskim na mocy porozumienia podpisanego z Narodowym Instytutem Dziedzictwa 19 lutego 2024 roku.

Muzeum Narodowe w Lublinie należy do największych instytucji kulturalnych we wschodniej Polsce. Gromadzi najbogatsze i najcenniejsze w regionie zbiory reprezentujące polskie i europejskie dziedzictwo kulturowe.

Muzeum będzie zachęcało instytucje kultury i inne podmioty do organizacji wydarzeń we wrześniu w ramach EDD, tym samym promując regionalne dziedzictwo materialne i niematerialne. Dotychczas było ono aktywnym uczestnikiem EDD, zapraszając na zwiedzanie wystaw i do udziału w wydarzeniach. Co roku w województwie lubelskim odbywa się kilkadziesiąt wydarzeń. Organizowane są głównie wystawy, koncerty, festyny, warsztaty, wykłady oraz zajęcia edukacyjne.

Jak dołączyć do Europejskich Dniach Dziedzictwa – dla Organizatorów?

Wystarczy wypełnić  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY znajdujący się na stronie ogólnopolskiego koordynatora #EDD, którym jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Na stronie edd.nid.pl, znajduje się również baza kontaktów do koordynatorów regionalnych, którzy odpowiedzą szczegółowo na wszystkie pytania instytucji, które zechcą włączyć się do tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa dr hab. Katarzyna Zalasińska oraz zastępca dyrektora ds. wystaw i edukacji Muzeum Narodowego w Lublinie, Barbara Oratowska. fot. Muzeum Narodowe w Lublinie/Jakub Jeremicz
dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa dr hab. Katarzyna Zalasińska oraz zastępca dyrektora ds. wystaw i edukacji Muzeum Narodowego w Lublinie, Barbara Oratowska. fot. Muzeum Narodowe w Lublinie/Jakub Jeremicz
podpisanie porozumienia pomiędzy Narodowym Instytutem Dziedzictwa a Muzeum Narodowym w Lublinie. fot. Muzeum Narodowe w Lublinie/Jakub Jeremicz
Skip to content