Posiedzenie Rady Programowej NID
Powrót
Rada Programowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Data publikacji: 16 lutego 2024

15 lutego w siedzibie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej NID podsumowujące działania Instytutu w 2023 roku.

W Warszawie w siedzibie Narodowego Instytutu Dziedzictwa odbyło się coroczne posiedzenie Rady Programowej NID. W trakcie spotkania Dyrektor dr hab. Katarzyna Zalasińska, wraz z Zastępcami, przedstawiła sprawozdanie z działalności Instytutu w 2023 roku, jak również plany na rok bieżący. Członkowie Rady bardzo pozytywnie ocenili pracę Instytutu oraz osiągnięte efekty. Z dużym zainteresowaniem i akceptacją przyjęli również plany na przyszłość.

W spotkaniu uczestniczyli, członkowie Rady: prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz, ks. Andrzej Rusak, prof. dr hab. Piotr Dobosz, Marek Konopka, Barbara Nowak-Obelinda, dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW, prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski, prof. dr hab. Bogumiła Rouba, dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS, dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr Wit Karol Wojtowicz, prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, Jakub Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków, dr hab. Katarzyna Zalasińska, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa: dr hab. Monika Bogdanowska, Bogusław Chmiel, dr Anna Czerwińska, Elżbieta Ofat. 

Posiedzenie Rady Programowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa, fot. NID/Tobiasz Bułynko
Rada Programowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa, fot. NID/Tobiasz Bułynko

Skip to content