Cracoviae: Ex Officina Typographica. 550 lat drukarstwa krakowskiego
Powrót
Ilustracja z autorstwa Jana van der Straet
Data publikacji: 9 listopada 2023

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie zaprasza do udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej skupionej wokół zagadnień drukarstwa: „Cracoviae: Ex Officina Typographica 550 lat drukarstwa krakowskiego. Wydarzenie, które patronatem objął Narodowy Instytut Dziedzictwa odbędzie się w dniach 16 – 18 listopada 2023 r. w Krakowie.

W roku 2023 przypada 550. rocznica wybicia pierwszego znanego druku polskiego – Almanach Cracoviense ad annum 1474, wydanego w oficynie Kaspra Straubego. Był to także pierwszy znany druk krakowski, dzięki czemu Kraków uznawany jest za kolebkę drukarstwa polskiego, co tym bardziej daje asumpt do zorganizowania właśnie tu międzynarodowej konferencji poświęconej drukarstwu – jego początkom, dziejom, przemianom.
Wspomnieć przy okazji należy, że to w Krakowie działali najsłynniejsi drukarze – Szwajpolt Fiol, Kasper Hochfeder, Jan Haller, Unglerowie, Hieronim Wietor, Scharffenberowie, Cezarowie, Piotrkowczykowie czy Schedlowie.

Ta doniosła rocznica i wspaniałe miejsce to dobry czas na przyjrzenie się zarówno historii drukarstwa z perspektywy badań nad drukiem, jak i z punktu widzenia nauk pomocniczych, które uzupełniają bibliologiczny punkt widzenia.

Wśród proponowanych i prezentowanych zagadnień nie może zabraknąć dziejów poszczególnych oficyn, ich zasobów typograficznych oraz produkcji. Trudno także wyobrazić sobie wydarzenie bez przedstawienia postaci, które wywarły największy wpływ na obecną formę i technologię druku.

Celem konferencji organizowanej przez Bibliotekę Naukową PAU i PAN w Krakowie będzie zatem szeroko zakrojona, interdyscyplinarna refleksja zarówno nad historią drukarstwa krakowskiego w perspektywie ośrodków krajowych i zagranicznych, jak i nad współczesnym rynkiem związanym z publikowaniem – od technik drukarskich, poprzez wizualną warstwę i książkę artystyczną oraz tę odbiegającą od przyjętych kanonów kodeksowych czy książkowe curiosa, po repozytoria, biblioteki cyfrowe i self publishing. Analizie mogą zostać również poddane zagadnienia dot. samej produkcji drukarskiej – czcionki, papiery, oprawy, jak i jej dystrybucji i dostępności.
Istotnymi z punktu widzenia badań nad drukarstwem jest także problematyka związana z przechowywaniem, ochroną, opracowywaniem i udostępnianiem zarówno cennych, historycznych kolekcji, jak i wydawnictw współczesnych, oznaczanie własności i próby zbadania tzw. życia zbiorów na podstawie znaków proweniencyjnych.

Zapraszamy do dyskusji o tym, co z książką i drukiem działo się i dzieje, o tym, jak funkcje druku i jego role wpływały na kształtowanie się wielu dziedzin naszego życia.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę internetową Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.

Skip to content