Nabór do programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych” na rok 2024
Powrót
Grodzisko Stara Łomża, fot. Miron Bogacki
Data publikacji: 25 października 2023

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Programu MKiDN “Ochrona zabytków archeologicznych” na rok 2024. Celem programu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. Zapraszamy do składania wniosków, nabór do 30 listopada!

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do „Programów rządowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” na rok 2024, w tym do programu „Ochrona zabytków archeologicznych”, który jest zarządzany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem strategicznym Programu jest świadoma i zrównoważona ochrona dziedzictwa archeologicznego in situ, zgodna z normami międzynarodowymi, określonymi w Europejskiej konwencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego (Konwencja Maltańska) i Międzynarodowej Karcie Ochrony i Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym ICOMOS (Karta Lozańska).

Założeniem programu jest wsparcie realizacji zadań, które zapewnią wysoką wartość naukową i poznawczą i będą polegały na:

 • weryfikacji terenowej zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków,
 • opracowaniu wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych (przede wszystkim tych zakończonych przed 2000 r.).

Wnioski do programu składać można wyłącznie w systemie EBOI do 30 listopada br.

Formularz jest aktywny pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/

Nie ma konieczności przesyłania wydruku „Potwierdzenia złożenia wniosku”, składania wniosku oraz załączników – wystarczy wypełnić wniosek i przesłać go w systemie.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

 • samorządowe instytucje kultury;
 • państwowe instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe;
 • publiczne uczelnie akademickie;
 • niepubliczne uczelnie akademickie;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Szczegółowe warunki ubiegania się o dofinansowanie określa Regulamin i Specyfikacja Programu.

Regulamin zakłada przeprowadzenie tylko jednego naboru wniosków – do 30 listopada 2023 r.

Zadania mogą być realizowane w formule jednorocznej (od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.) lub dwuletniej (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.).

Wnioskodawcy mają możliwość ubiegania się o dotacje na pokrycie 100% kosztów zadania (dotyczy tylko kosztów kwalifikowanych w ramach danego programu).

Minimalna kwota wnioskowana wynosi 30.000 zł, a maksymalna 200.000 zł – na każdy rok realizacji zadania.

Informacja na temat programu zamieszczone są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow-archeologicznych-2024.

Do pobrania:

 1. Program rządowy „Ochrona zabytków archeologicznych” – regulamin i specyfikacja 2024
 2. Wytyczne do programów
 3. Instrukcja krok po kroku (złożenie wniosku w EBOI)
 4. Standardy badań archeologicznych
 5. Wytyczne do weryfikacji terenowej zabytków archeologicznych

Informacje i materiały dotyczące ogłoszonej edycji programu będą sukcesywnie uzupełniane i publikowane na stronie internetowej nid.pl.

Kontakt:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Dział Rozliczania Programów
ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa

Małgorzata Brzozowska
+48 507 185 592; 22 55 15 648
mbrzozowska@nid.pl

Skip to content