Zapraszamy na webinar poświęcony wpływom zmian klimatu na niematerialne dziedzictwo kulturowe
Powrót
wyplatanie kosza kabłącoka w Lucimi
Data publikacji: 29 września 2023

Jakie są najważniejsze wyzwania związane z ochroną dziedzictwa niematerialnego w obliczu zmian klimatycznych? Jakie są główne skutki zmian klimatu na praktyki związane z niematerialnym dziedzictwem kulturowym? Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w webinarium, które odbędzie się 24 października br. i będzie poświęcone interdyscyplinarnej perspektywie interpretowania wpływu zmian klimatu na dziedzictwo, na przykładzie wybranych elementów wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Webinar „Czy dziedzictwo zależy od pogody? Wpływ zmian klimatu na lokalne praktyki wobec dziedzictwa na przykładzie zjawisk z Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego” stanowi unikalną okazję do poszerzenia perspektywy interpretowania dziedzictwa kulturowego o wiedzę z zakresu etnoklimatologii i antropologii pogody. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wynikami pilotażowych badań terenowych, które ukazują wpływ zmian klimatu na lokalne praktyki związane z dziedzictwem kulturowym. Dr Karolina Dziubata-Smykowska, z Instytutu Antropologii i Etnologii UAM, przybliży słuchaczom 7 zjawisk z Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które ilustrują tę problematykę.

Najważniejsze tezy wystąpienia i możliwe obszary kontrowersji

W literaturze naukowej istnieją rozważania nad skutkami katastrofy klimatycznej, takimi jak powodzie, ekstremalne zjawiska meteorologiczne, pustynnienie czy topnienie wiecznej zmarzliny, głównie w kontekście obiektów o znaczeniu historycznym. Jednak warto także rozważać te zagrożenia w kontekście dziedzictwa niematerialnego. Zmiany klimatu mają zarówno aspekty biofizyczne, ekonomiczne, jak i społeczne.

Badania skoncentrowane na Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego obejmują praktyki związane z warunkami meteorologicznymi, okresem wegetacyjnym, obecnością wody i innymi czynnikami. Projekt badawczy opiera się na dziedzinach takich jak etnoklimatologia, etnografia klimatu i antropologia folkloru.

Prelegentka pochyli się nad zagadnieniami, które dotyczą roli niematerialnego dziedzictwa kulturowego w zrównoważonym rozwoju oraz jego wpływu na nasze relacje ze środowiskiem. Webinarium ma także na celu wyjaśnienie zróżnicowanego podejścia do zmian klimatycznych.

Webinarium jest adresowane do szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • Pracowników instytucji kultury i dziedzictwa,
  • Przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  • Lokalnych grup działania,
  • Studentów i studentki nauk humanistycznych,
  • Depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Kiedy: 24 października 2023 r. godz. 11.00
Czas trwania: 1 godzina

Rejestracja na webinar: >tutaj<


Skip to content