Koniec z betonem: wspieramy samorządy i opiekunów obiektów zabytkowych, zapraszamy na praktyczne webinaria!  
Powrót
Widok na Opole
Data publikacji: 29 września 2023

Narodowy Instytut Dziedzictwa nieprzerwanie służy pomocą samorządom oraz opiekunom obiektów zabytkowych w ochronie ich dziedzictwa. Zapraszamy na cykl webinariów, których celem jest wsparcie w zarządzaniu tym dziedzictwem oraz wyposażenie w wiedzę, która pozwoli na lepsze wykorzystanie jego potencjału. Podejmujemy tematy najbardziej „gorące” jak termomodernizacja, zmiany klimatyczne, energooszczędność. Wspieramy ekspercko m.in.  Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A.. Zabytki tworzą klimat – i my mamy na to dowody, do zobaczenia!

Poza szeregiem działań związanych z rewitalizacją, partycypacją, opracowywaniem strategii oraz ogólnym zarządzaniem dziedzictwem w gminach, Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach podejmowanych działań, skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego i opiekunów zabytków, zajmuje się także kwestiami związanymi ze zmianami klimatycznymi i ich wpływem na zabytki.

W ramach tego priorytetu Instytut współpracuje z różnymi partnerami, na czele z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. W ramach inicjatywy „Koniec z betonem w centrach miast”, 26 września, odbyło się spotkanie on-line „Zieleń na terenach zabytkowych. Webinar dla pracowników miast”. Podczas webinaru, dr inż. Renata Stachańczyk, kierownik działu krajobrazu kulturowego, zieleni zabytkowej i cmentarzy oraz Maria Badeńska-Stapp, kierownik działu zarządzania dziedzictwem i analiz wpływu zmian klimatu na dziedzictwo, zaprezentowały koncepcje zazieleniania obszarów miejskich oraz omówiły najnowsze publikacje NID.

Wspieramy również wiedzą ekspercką Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A., która zajmuje się efektywnością energetyczną, ochroną środowiska oraz aktualnymi wyzwaniami w dziedzinie przemysłu, budownictwa i gospodarki niskoemisyjnej. Udzielamy wsparcia w zakresie dziedzictwa, zwłaszcza w kontekście negatywnych skutków kryzysu klimatycznego. W ramach współpracy, Maria Badeńska-Stapp weźmie udział w cyklu cotygodniowych webinariów “Spotkanie z ekspertem KAPE”, które poświęcone są efektywności energetycznej, ochronie środowiska i wyzwaniom w przemyśle, budownictwie i gospodarce niskoemisyjnej. Temat spotkania, które planowane jest na 11 października brzmi „Czy można termomodernizować zabytki? Dziedzictwo kulturowe wobec kryzysu klimatycznego”.

Ponadto, NID systematycznie dzieli się wiedzą nie tylko poprzez wystąpienia swoich ekspertów, ale także organizuje spotkania online, na które zaproszeni są specjaliści różnych dziedzin, od urbanistów po antropologów.

Przykładem takiego działania jest dwuczęściowe webinarium „Algorytmy optymalnego zakresu renowacji energetycznej”, w którym dr Tomasz Jeleński, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. W części pierwszej, która odbyła się 18 września >tutaj<, można było posłuchać o izolowaniu i docieplaniu zabytków. Natomiast część druga poświęcona zostanie – wentylacji, energii, ogrzewaniu. Zapraszamy: 10 października, godz. 11.00 – link do rejestracji >tutaj<.

Wkrótce na stronie samorzad.nid.pl pojawią się artykuły autorstwa dr. Tomasza Jeleńskiego dotyczące rewaloryzacji i modernizacji budynków historycznych w obliczu kryzysu klimatycznego.

Ale już dziś zapraszamy do odsłuchania podcastu na Urbcast, w którym Maria Badeńska-Stapp, ekspertka NID ds. ochrony zabytków, opowiada o tym: Jak wygląda adaptacja miast do zmian klimatu w kontekście ochrony dziedzictwa? Warto posłuchać ze względu na poruszony istotny temat zrównoważonego rozwoju miast z zachowaniem ich tożsamości kulturowej. W rozmowie usłyszymy między innymi o tym jak dziedzictwo materialne i niematerialne wpływa na miasta, o roli zieleni i drzew w dziedzictwie miejskim, o wpływie betonizacji na dziedzictwo i środowisko miejskie, jak również o termomodernizacji jako elemencie rewitalizacji miejskich przestrzeni – na dobre i na złe… Podcast powstał we współpracy z Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

24 października odbędzie się także spotkanie dr Karoliną Dziubatą-Smykowską z Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu, która zajmuje się wpływem zmian środowiskowych na dziedzictwo niematerialne. Podczas spotkania zostaną podjęte zagadnienia związane z wpływem warunków pogodowych na dziedzictwo niematerialne. Przedstawione zostaną również wyniki pilotażowych badań terenowych nad wpływem zmian klimatycznych na lokalne praktyki, na przykładzie siedmiu zjawisk z Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Link do rejestracji >tutaj<.

Skip to content