Ogłaszamy konkurs w 20. rocznicę uchwalenia ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Powrót
miniaturka konkurs
Data publikacji: 11 sierpnia 2023

Redakcje czasopism naukowych „Ochrona Zabytków” oraz „Santander Art and Culture Law Review” zapraszają do udziału w konkursie na najlepszy artykuł naukowy poświęcony ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w 20. rocznicę jej uchwalenia. Konkurs objął patronatem Polski Komitet do spraw UNESCO.

Celem konkursu jest popularyzacja wyników badań naukowych dotyczących oceny funkcjonowania ustawy i jej poszczególnych przepisów po dwudziestu latach jej obowiązywania, analiza krytyczna przyjętych w niej rozwiązań wraz z propozycjami postulatów de lege ferenda oraz stymulowanie badaczy do prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.

Konkurs ma charakter otwarty. Zgłaszane teksty powinny być pracą własną autora, dotąd niepublikowane, o objętości do 40 tys. znaków i napisane w języku polskim.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października 2023 r. na adres saaclreditors@gmail.com.

Nagrodą jest publikacja wyróżnionych artykułów w publikacjach naukowych „Santander Art and Culture Law Review” (140 pkt.) oraz w „Ochronie Zabytków” (40 pkt.):

  1. za zajęcie pierwszego miejsca w każdej z czterech kategorii konkursowej – publikacja artykułu w czasopiśmie „Santander Art and Culture Law Review” (140 pkt w punktacji czasopism naukowych),
  2. za uzyskanie wyróżnienia Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa − publikacja artykułu w czasopiśmie „Ochrona Zabytków” (40 pkt w punktacji czasopism naukowych),
  3. za uzyskanie wyróżnienia Przewodniczącego Polskiego Komitetu do spraw UNESCO – publikacja artykułu w czasopiśmie „Ochrona Zabytków” (40 pkt w punktacji czasopism naukowych).

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Polski Komitet do spraw UNESCO.

Organizatorami konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa – wydawca czasopisma naukowego „Ochrona Zabytków” oraz Bachlaw Foundation – wydawca czasopisma naukowego „Santander Art and Culture Law Review”, afiliowanego przy Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego.

Regulamin konkursu.

Skip to content