XX Henrykowskie Dni w Siemczynie
Powrót
patronaty NID
Data publikacji: 21 czerwca 2023

Narodowy Instytut Dziedzictwa objął patronatem honorowym kolejną edycję Henrykowskich Dni w Siemczynie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 1 – 2 lipca na terenie Zespołu Pałacowo-Folwarcznego.

XX Henrykowskie Dni w Siemczynie przybliżą mieszkańcom regionu i przybyłym gościom historię i dziedzictwo narodowe związane z Siemczynem (Heinrichsdorf), będącym enklawą polskości na granicy z Branderburgią.

„Henrykowskie Dni w Siemczynie” to coroczne (od 2004 r.) wydarzenie kulturalne, którego osnowę stanowią działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego, w przestrzeni zabytkowego Zespołu Pałacowo-Folwarcznego. Organizatorem jest Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, które zaangażowane jest w różne działania kulturalne, m.in.: Europejskie Dni Dziedzictwa, Europejskie Słoneczne Dni, Spotkania Kulturalne, konferencje naukowo-historyczne i popularno-naukowe, a także ekspozycje muzealne, artystyczne, rzemieślnicze, koncerty plenerowe oraz inscenizacje i rekonstrukcje życia dworskiego i folwarcznego epoki baroku.

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie jest wydawcą „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”, w których publikowane są materiały pokonferencyjne, a także artykuły interdyscyplinarne dotyczące m.in. dziejów i kultury regionu, spraw społecznych, zdrowia i ochrony środowiska.

Nazwa „Henrykowskich Dni” nawiązuje do legendy, według której założycielem wsi był templariusz o imieniu Heinrich i dlatego wieś przez wiele wieków nosiła nazwę Heinrichsdorf, a po II wojnie światowej spolszczoną nazwę Henrykowo. Od 1947 roku nosi nazwę Siemczyno.

Skip to content