III edycja szkoły letniej „Tłoka ciesielska” – REJESTRACJA
Powrót
Tloka ciesielka Aktualnosci
Data publikacji: 10 maja 2023

Narodowy Instytut Dziedzictwa wspólnie z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zapraszają do rejestracji zgłoszeń, do udziału w III edycji szkoły letniej „Tłoka ciesielska”.

Wydarzenie ma charakter praktycznych warsztatów ciesielskich połączonych z wykładami prowadzonymi przez wybitych specjalistów zawodowo związanych z budownictwem ludowym oraz architekturą drewnianą.

Miejsce warsztatów: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Załuskie Koronne (miejsce lokalizacji translokowanych obiektów)
Nadzór oraz opieka nad uczestnikami: Edwin Wilbik, kierownik Działu Budownictwa Wiejskiego Muzeum w Ciechanowcu
Ekspert prac ciesielskich: Petter Tømrer, cieśla ekspert specjalizujący się w ratowaniu zabytkowej architektury drewnianej, pracujący w Norwegii

Warsztaty odbędą się w dwóch turnusach:

  • I turnus: 18 czerwca 2023 r. – 24 czerwca 2023 r. Translokacja spichlerza

Temat wiodący: prace przedprojektowe, badania architektoniczne, rozpoznanie obiektu, inwentaryzacje, ocena stanu technicznego, ocena mykologiczna, przygotowanie do translokacji, translokacja spichlerza do Muzeum w Ciechanowcu.
Rekomendowana grupa odbiorców: konserwatorzy, architekci, budowlańcy, cieśle, studenci oraz pracownicy muzeów na wolnym powietrzu.

18 czerwca (niedziela)
Do 13:00 Zakwaterowanie uczestników w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
13:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Rolnictwa z przewodnikiem
16:30-18:00 Przerwa
18:00-18:30 Wykład wprowadzający ­– Edwin Wilbik, kierownik Działu Budownictwa Wiejskiego Muzeum w Ciechanowcu Podczas wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z warsztatami „Tłoka ciesielska” i jej poprzednimi edycjami
18:30-19:30 Wykład eksperta: mgr inż. Paweł Kinsner, specjalista mykologiczno- budowlany temat wykładu „Badania oraz dokumentacja przedprojektowa zabytku nieruchomego”
19:30 Ognisko integracyjne

19 czerwca (poniedziałek)
8:00-9:00 Śniadanie
9:00 Szkolenie BHP z pracy na wysokościach
9:00 Przejazd uczestników do miejscowości Załuskie Koronne
9:30-13:00 Wykonanie prac porządkowych wnętrz budynku i jego otoczenia, niezbędnych do przygotowania obiektu do pomiarów wstępnych. Zajęcia z inwentaryzacji budynku – mgr inż. Paweł Kinsner
13:00 Obiad (Załuskie Koronne)
14:00-17:00 Wykonywanie prac pomiarowych
17:00 Powrót do Ciechanowca
18:00 Kolacja (Ciechanowiec)
19:00 Wykłady eksperta: Edwin Wilbik, Dział Budownictwa Wiejskiego Muzeum Rolnictwa  „Podstawy translokacji budynków na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”

20 czerwca (wtorek)
8:00-9:00 Śniadanie
9:00 Przejazd uczestników do miejscowości Załuskie Koronne
9:30-13:00 Wykonanie prac związanych z oznaczaniem elementów budynku na podstawie wykonanych pomiarów i sporządzonej inwentaryzacji.
13:00 Obiad (Załuskie Koronne)
14:00-17:00 Wykonanie dokumentacji fotograficznej elementów budynku i detali architektonicznych.
17:00 Powrót do Ciechanowca
18:00 Kolacja (Ciechanowiec)
19:00 Wykład eksperta: Agnieszka Mielnik, Wydział Technologii Drewna, SGGW w Warszawie   „Ekspertyza mykologiczna – budowlana i ocena stanu technicznego budynku”

21 czerwca (środa)
8:00-9:00 Śniadanie
9:00 Przejazd uczestników do miejscowości Załuskie Koronne
9:30-13:00 Na podstawie inwentaryzacji przygotowanie budynku do translokacji. Nałożenie numeracji na elementach budynku i omówienie prac przedprojektowych na istniejącym zabytku
13:00 Obiad (Załuskie Koronne)
14:00-17:00 Oznaczanie detali architektonicznych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz zasady  zabezpieczania elementów ruchomych przed demontażem
17:00 Powrót do Ciechanowca
18:00 Kolacja (Ciechanowiec)
19:00 Wykład eksperta: Petter Tomrer „Praktyka ciesielska w Norwegii”

22 czerwca (czwartek)
8:00-9:00 Śniadanie
9:00 Przejazd uczestników do miejscowości Załuskie Koronne
9:30-13:00 Rozbiórka drewnianego spichlerza. Zasady prawidłowego składowania elementów budynku. Analiza elementów rozbiórkowych
13:00 Obiad (Załuskie Koronne)
14:00-17:00 Rozbiórka drewnianego spichlerza. Zasady prawidłowego składowania elementów budynku. Analiza elementów rozbiórkowych
17:00 Powrót do Ciechanowca
18:00 Kolacja (Ciechanowiec)
19:00 Wykłady eksperta: Marlena Brzozowska, Dział Historyczny Muzeum Rolnictwa „Tradycje, obrzędy i dawne praktyki stosowane w użytkowaniu drewna budowlanego i przy budowie”

23 czerwca (piątek)
8:00-9:00 Śniadanie
9:00 Przejazd uczestników do miejscowości Załuskie Koronne
9:30-13:00 Prace rozbiórkowe spichlerza
13:00 Obiad (Załuskie Koronne)
14:00-17:00 Rozbiórka drewnianego spichlerza. Zasady prawidłowego składowania elementów budynku. Ocena stanu technicznego elementów rozbiórkowych budynku
17:00 Powrót do Ciechanowca
18:00 Kolacja (Ciechanowiec)
19:00 Wykład eksperta: dr hab. inż. arch. Jarosław Szewczyk, prof. PB,  Wydział Architektury Politechniki Białostockiej „Dokumentacje, translokacje, replikacje zabytków”

24 czerwca (sobota)
8:00-9:00 Śniadanie
9:00-11.30 Szkolenie z tradycyjnego poszywania dachów słomą żytnią – Edwin Wilbik, Dział Budownictwa Wiejskiego Muzeum Rolnictwa
12:00 Wykład eksperta: Anna Maślak, Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce  „Badania architektoniczne budownictwa drewnianego”
13:00 Obiad
14:00 Wręczenie dyplomów i zakończenie warsztatów

  • II turnus: 25 czerwca 2023r. – 1 lipca 2023 r. Translokacja chałupy

Temat wiodący: podniesienie umiejętności ciesielskich, praca narzędziami ręcznymi w danych technikach przy użyciu dawnych technologii, naprawa oraz wymiana substancji w obrębie historycznych obiektów, translokacja chałupy z końca XVIII w. do Muzeum w Ciechanowcu
Rekomendowana grupa odbiorców: cieśle, stolarze, budowlańcy oraz pracownicy muzeów na wolnym powietrzu.

25 czerwca (niedziela)
Do 13:00 Zakwaterowanie uczestników w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
13:00 Powitanie uczestników
Wykład eksperta: dr Maciej Prarat, Katedra Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „Wnioski konserwatorskie do projektów odbudowy zagród na terenie muzeów na wolnym powietrzu” 
14:00-17:00 Zwiedzanie Muzeum Rolnictwa z przewodnikiem
17:00-18:30  Przerwa
18:30-19:00 Wykład wprowadzający ­– Edwin Wilbik, kierownik Działu Budownictwa Wiejskiego Muzeum w Ciechanowcu Podczas wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z warsztatami „Tłoka ciesielska” i jej poprzednimi edycjami
19:30 Ognisko integracyjne

26 czerwca (poniedziałek)
8:00-9:00 Śniadanie
9:00 Przejazd uczestników do miejscowości Załuskie Koronne
9:30-13:00 Przygotowanie budynku do rozbiórki
13:00 Obiad (Załuskie Koronne)
14:00-17:00 Prace rozbiórkowe
17:00 Powrót do Ciechanowca
18:00 Kolacja (Ciechanowiec)
19:00 Wykład eksperta: dr Bogusław Andres, Wydział Technologii Drewna Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, mgr inż. arch. Paweł Kinsner „Ocena stanu zachowania drewna zabytkowego w budynkach. Dokumentacja mykologiczno-budowlana”

27 czerwca (wtorek)
8:00-9:00 Śniadanie
9:00 Przejazd uczestników do miejscowości Załuskie Koronne
9:30-13:00 Rozbiórka zabytkowej chaty
13:00 Obiad (Załuskie Koronne)
14:00-17:00 Prace rozbiórkowe
17:00 Powrót do Ciechanowca
18:00 Kolacja
19:00 Wykład eksperta: Petter Tomrer „Praktyka ciesielska w Norwegii”

28 czerwca (środa)
8:00-9:00 Śniadanie
9:00 Przejazd uczestników do miejscowości Załuskie Koronne
9:30-13:00 Rozbiórka zabytkowej chaty. Kominy i piece
13:00 Obiad (Załuskie Koronne)
14:00-17:00 Prace rozbiórkowe
17:00 Powrót do Ciechanowca
18:00 Kolacja
19:00 Wykład eksperta: Filip Gawliński „Przykłady translokacji  budynków drewnianych, wieńcowych, sumikowo łątkowych i ryglowych. Problemy prawne, techniczne i konserwatorskie”

29 czerwca (czwartek)
8:00- 9:00 Śniadanie
9:00 Przejazd uczestników do miejscowości Załuskie Koronne
9:30-13:00 Rozbiórka zabytkowej Chaty. Prace ciesielskie związane z rekonstrukcją uszkodzonych i zdegradowanych elementów budynku
13:00 Obiad (Załuskie Koronne)
14:00-17:00 Prace rozbiórkowe
17:00 Powrót do Ciechanowca
18:00 Kolacja
19:00 Wykład eksperta: Cezary Romanowski „Miecze i zastrzały w konstrukcja słupowo-płatwiowych”

30 czerwca (piątek)
8:00-9:00 Śniadanie
9:00 Przejazd uczestników do miejscowości Załuskie Koronne
Prace ciesielskie związane z rekonstrukcją uszkodzonych i zdegradowanych elementów budynku 
13:00 Obiad (Załuskie Koronne)
14:00-17:00 Prace rozbiórkowe
17:00 Powrót do Ciechanowca
18:00 Kolacja
19:00 Wykład eksperta: Piotr Horodyski „Fundamentowanie w budynkach drewnianych”

1 lipca (sobota)
8:00-9:00 Śniadanie
9:00-13.00 Szkolenie z tradycyjnego poszywania dachów słomą żytnią – Edwin Wilbik, Dział Budownictwa Wiejskiego Muzeum Rolnictwa
13:00 Obiad (Ciechanowiec)
14:00 Wręczenie dyplomów i zakończenie warsztatów

Warsztaty odpłatne na rzecz Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, koszt: 2000 zł/turnus. 

Cena obejmuje: zakwaterowanie na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w pokojach dwu- lub trzyosobowych, w domkach wyposażonych w kuchnię oraz węzeł sanitarny, pełne wyżywienie, zaplecze merytoryczne, codzienne prelekcje, zajęcia praktyczne w terenie, wycieczki terenowe, ogniska integracyjne, pakiet promocyjny i materiały edukacyjne, stałą koordynację warsztatów oraz nadzór merytoryczny ze strony Edwina Wilbika i Pettera Tomrera.

Cena nie obejmuje: dojazdu na warsztaty oraz przejazdów w trakcie warsztatów (Ciechanowiec – Załuskie Koronne)

Rejestracja odbywa się poprzez formularz zgłoszenia – do pobrania wraz z regulaminem warsztatów. Wypełniony oraz podpisany skan należy przesłać na adres: adzwolak@nid.pl

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2023 r. Liczba miejsc ograniczona!

Informacje na temat warsztatów można uzyskać w Centrum Architektury Drewnianej Narodowego Instytutu Dziedzictwa, kontakt: kom.: +48 573 006 996, e-mail: adzwolak@nid.pl

Jednocześnie informujemy, że z przyczyn niezależnych od Organizatorów, program turnusów w zakresie wygłaszanych referatów może ulec nieznacznej modyfikacji.

Skip to content