Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji „Architektura Wyzwań – Odbudowa Ukrainy”
Powrót
miniaturka konferencja PW
Data publikacji: 9 maja 2023

Wojna niszczy dorobek cywilizacji, kultury, człowieczeństwo. Walka o ocalenie życia swojego i osób najbliższych, domu, wreszcie Ojczyzny – jest oczywistą reakcją każdego człowieka. Jak kształtować środowisko życia wobec zagrożeń wojennych? Jaka ma być Ukraina po odbudowie? Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w konferencji na temat szeroko rozumianej powojennej odbudowy Ukrainy. Warszawa – Łazienki Królewskie, 3 – 4 lipca 2023 roku. Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji przyjmowane są do 19 maja, natomiast zgłoszenia abstraktów referatów do 22 maja 2023 roku.

Odbudowa Ukrainy dotyczy wszystkich aspektów środowiska życia: architektury, infrastruktury, w skali miast, miasteczek, wsi. Odnowa obejmuje zarówno rozległe krajobrazy, jak i poszczególne miejsca. Wymaga przemyślenia, współdziałania i solidarności ludzkiej na skalę międzynarodową. Czas nie stoi w miejscu. Odbudowa i inne działania architektoniczne odpowiadające na skutki wojny dzieją się już teraz. Dostarczają wielu wzorów do naśladowania, ale także wyzwań do uwzględnienia. Odbudowa Ukrainy wpisuje się w szereg działań stanowiących wyzwania o skali globalnej. Jednym z najistotniejszych jest zapewnienie dostępu do kurczących się zasobów areału ziem uprawnych, wody, utrzymanie bioróżnorodności. Doświadczenie ograniczonego dostępu do tych podstawowych zasobów zapewniających przetrwanie powoduje, że na nowo pojawia się pytanie o sposób kształtowania zabudowy mieszkaniowej.

Wojna burzy strukturę społeczną, przynosi śmierć członków rodziny, zmusza do podejmowania trudnych, a czasami dramatycznych decyzji dotyczących losu własnego i swoich bliskich. Znalezienie odpowiedniej formy przestrzennej i funkcji, służących odbudowie relacji społecznych stanowi jedno z najistotniejszych zagadnień odbudowy. Oprócz oczywistych, funkcjonalnych odpowiedzi na te pytania pojawia się głębsze, dotykające podstaw ludzkiej tożsamości, rozumienia znaczeń form przestrzennych i kodu kulturowego.

Celem Konferencji jest zgromadzenie wspólnoty akademickiej oraz środowisk kulturalnych, naukowych, technicznych, gospodarczych, społecznikowskich, samorządowych, rządowych i innych zaangażowanych w odbudowę Ukrainy.
Tematem wspólnej dyskusji – w kontekście konsekwencji wojny w Ukrainie – będą następujące wyzwania:

Wyzwanie 1: Kierunki odbudowy Ukrainy.
Wyzwanie 2: Dziedzictwo architektoniczne i jego ochrona w kontekście odbudowy Ukrainy.
Wyzwanie 3: Zasady zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do procesu odbudowy Ukrainy.
Wyzwanie 4: Architektura w odpowiedzi na kryzys uchodźczy w Ukrainie.
Wyzwanie 5: Urbanistyka służąca rewitalizacji obszarów zniszczeń wojennych.

Zachęcamy do zapoznania się z tezami konferencji: TEZY.

Wykład inauguracyjny wygłosi gość specjalny – architekt Shigeru Ban (Japonia).

Konferencja odbędzie się w języku angielskim, polskim i ukraińskim.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Obowiązuje rejestracja przez formularz: REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ oraz ZGŁOSZENIA ABSTRAKTÓW.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 22 maja 2023 r. (poniedziałek). W ciągu 20 dni od tego terminu zostaną wysłane zaproszenia do wygłoszenia referatów na sesjach plenarnych.

Aby wziąć udział w konferencji (bez referatu) należy zarejestrować się poprzez formularz do poniedziałku 19 czerwca 2023 r.

Organizatorzy mogą poprosić bezpośrednio przed konferencją o potwierdzenie chęci udziału.
Referaty po procesie recenzji zostaną zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej oraz punktowanych czasopismach z listy MEiN.

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma również możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej.

Adres internetowy konferencji:
https://www.arch.pw.edu.pl/arch/Nauka/Konferencje/Architektura-Wyzwan-Odbudowa-Ukrainy

Adres korespondencyjny konferencji: konferencja.wapw2023@pw.edu.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować do sekretarz konferencji p. Marii Arno.

Organizatorzy konferencji:
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Łazienki Królewskie w Warszawie.

Partnerzy konferencji:
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (KNUBA), Narodowy Uniwersytet „Politechnika Zaporoska”, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Narodowy Związek Architektów Ukrainy, Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), Urban Jungle.

Honorowy patronat:
JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Przewodniczący Komitetu Architektury Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Wydawnictwo EuroInfrastruktura XXI, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Konferencja odbywa się pod przewodnictwem międzynarodowego Komitetu Naukowego w składzie:

Anna Maria Wierzbicka – dr hab. inż. arch., prof. PW; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej – przewodnicząca Komitetu Naukowego;
Shigeru Ban – prof., architekt; Okrągły Stół Nowego Europejskiego Bauhausu,Uniwersytet Keiō (Tokio, Japonia);
Agata Bonenberg – prof. dr hab. inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej;
Wojciech Bonenberg – prof. dr hab. inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej;
Bohdan Cherkes – prof. dr hab. inż. аrch.; Instytut Architektury i Designu, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”(Lwów, Ukraina);
Viktor Greshta – prof. dr. hab. inż.; Rektor, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Zaporoska” (Zaporoże, Ukraina);
Barbara Gronostajska – prof. dr hab. inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej;
Sławomir Gzell – prof. dr hab. inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Prot Jarnuszkiewicz – profesor sztuk plastycznych; Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie;
Oleksandr Kashchenko – prof. dr hab. inż. arch.; Dziekan Wydziału Architektury, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (Kijów, Ukraina);
Tomasz Kozłowski – prof. dr hab. inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej Yuriy Kryvoruchko – prof. dr hab. inż. arch.; Instytut Architektury i Designu, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” (Lwów, Ukraina);
Konrad Kucza-Kuczyński – prof. dr hab. inż. arch; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Jakub Lewicki – prof. dr hab.; Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków;
Piotr Lorens – prof. dr hab. inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej;
Marek Pabich – prof. dr hab. inż. arch.; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej;
Bogusław Podhalański – prof. dr hab. inż. arch.; Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu;
Jan Rabiej – prof. dr hab. inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Śląskiej;
Elżbieta Dagny Ryńska – prof. dr hab. inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Krystyna Solarek – prof. dr hab. inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Bolesław Stelmach – prof. dr hab. inż. arch.; Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki;
Valeriy Tovbych – prof. dr hab. inż. arch.; Wydział Architektury, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (Kijów, Ukraina);
Jerzy Uścinowicz – prof. dr hab. inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Białostockiej;
Beata Joanna Gawryszewska – dr hab. inż. arch. kraj., prof. SGGW; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
Krzysztof Ingarden – dr hab. inż. arch., prof. KAAFM; Wydział Architektury i Sztuk Pięknych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
Grzegorz Nawrot – dr hab. inż. arch., prof. WAPŚ; Wydział Architektury Politechniki Śląskiej;
Krzysztof Koszewski – dr hab. inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Magdalena Kozień-Woźniak – dr hab. inż. arch., prof. PK; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej;
Mirosław Orzechowski – dr hab. inż. arch., prof. PW; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Karolina Tulkowska-Słyk – dr hab. inż. arch., prof. PW; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Kinga Racoń-Leja – dr hab. inż. arch., prof. PK; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej;
Oleksandr Chyzhevsky – dr inż. arch.; Przewodniczący Narodowego Związku Architektów Ukrainy (Kijów, Ukraina);
Ewelina Gawell – dr inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Renata Jóźwik – dr inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Jerzy Łątka – dr inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej;
Anita Orchowska – dr inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Łukasz Piątek – dr inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Hubert Trammer – dr inż. arch.; Okrągły Stół Nowego Europejskiego Bauhausu;
Paweł Trębacz – dr inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Justyna Zdunek-Wielgołaska – dr inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Kinga Zinowiec-Cieplik – dr inż. arch. krajobrazu; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Oleksandr Baranovskyi – architekt, koordynator projektów Narodowego Stowarzyszenia Architektów Ukrainy (Kijów, Ukraina);
Anastasiya Ponomaryova – architekt, Wydział Architektury ETH Zurych (Szwajcaria), inicjatywa CO-HATY (Iwano-Frankiwsk, Ukraina).

Komitet organizacyjny:

Anna Maria Wierzbicka – dr hab. inż. arch., prof. PW; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Konrad Kucza-Kuczyński – prof. dr hab. inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Karolina Tulkowska-Słyk – dr hab. inż. arch., prof. PW; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Ewelina Gawell – dr inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Renata Jóźwik – dr inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Anita Orchowska – dr inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Paweł Trębacz – dr inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Justyna Zdunek-Wielgołaska – dr inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Kinga Zinowiec-Cieplik – dr inż. arch. krajobrazu; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Maria Arno – mgr inż. arch., Doktorantka PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej – Sekretarz;
Agnieszka Czułowska – mgr inż.arch., Doktorantka PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Magdalena Duda – mgr inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Szymon Kalata – mgr inż. arch., Doktorant PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Maciej Kaufman – mgr inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Martyna Kędrzyńska – mgr inż. arch, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Jakub Pieńkowski – mgr inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Martyna Rowicka-Michałowska – mgr inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Filip Strzelecki – mgr inż. arch.; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Partnerzy medialni:
Rzeczpospolita, Architektura Murator, Architektura i Biznes, Bird in Flight, Хмарочос, Pragmatika.

Sponsorzy:
Deloitte, Flora Development, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Bank Gospodarstwa Krajowego.

1 lipca (sobota) odbędzie się otwarcie pawilonu – Pokój na Świecie – Wolna Ukraina, wykonanego przez studentów WAPW. Ogród Muzeum Łazienki Królewskie – przy Ermitażu.

Skip to content