MDOZ w Krakowie – transmisja online!
Powrót
miniaturka MDOZ Krakow
Data publikacji: 14 kwietnia 2023

Zapraszamy na transmisję z obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w województwie małopolskim. Tematem sesji naukowej w Krakowie będzie „Ewolucja form działania administracji publicznej w obszarze ochrony zabytków”. Poniedziałek – 17 kwietnia – godz. 15:00. (Rozpoczęcie spotkania stacjonarnego – godz. 14:00)

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, obchodzony na całym świecie 18 kwietnia, ustanowiony został przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w 1983 roku i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych dat o znaczeniu dla całego świata.

Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w województwie małopolskim

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków jest dobrym momentem do podjęcia dyskusji nad obowiązującym stanem prawnym w zakresie ochrony zabytków, szczególnie w związku z 20-leciem Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Prawo jest niezbędnym elementem systemu ochrony zabytków. Stanowi podstawę i określa sposób organizacji administracji konserwatorskiej, przyznając jej narzędzia do działania. Dobrze skonstruowane przepisy mogą również tworzyć gwarancje jakości prac konserwatorskich i badań archeologicznych, ale również wzmacniać społeczne zaangażowanie. Obchody MDOZ 2023 w województwie małopolskim odbędą się w wyjątkowym miejscu – w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, która usytuowana jest w najstarszej części tego zabytkowego obiektu. Pierwsze zapisy na temat Collegium Maius to rok 1400, kiedy to reaktywowana została uczelnia nosząca wtedy nazwę Akademii Krakowskiej.

Tematem głównym spotkania w Krakowie będzie „Ewolucja form działania administracji publicznej w obszarze ochrony zabytków”.

Otwarcie stacjonarnych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Krakowie – 17 kwietnia – godz. 14:00

Agenda transmisji MDOZ w Krakowie:

15:00Otwarcie spotkania, dr hab. Katarzyna Zalasińska, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa;
Wprowadzenie, Witold Górny, Kierownik Oddziału Terenowego NID w Krakowie;

15:30„Płaszczyzny aksjologiczne i konstrukcyjne form działania administracji publicznej w ochronie zabytków”, prof. dr hab. Piotr Dobosz, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego UJ;

16:00„Gminne ewidencje zabytków – naturalna ewolucja systemu ochrony zabytków?”, dr hab. Katarzyna Zalasińska, Dyrektor NID;

16:30„Ewidencja zabytków jako wyzwanie w zakresie wsparcia publicznego dla odnowy zabytków – przykład SKOZK”, Borysław Czarakcziew, Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa;

17:00„Historyczny krajobraz miejski – potrzeba ochrony i wyzwania na przyszłość”, Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury;

17:30„Dziedzictwo akademickie oraz formy jego utrwalania i ochrony w praktyce”, Joanna Ślaga, Zastępca Dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego;

18:00„Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce. 20 lat Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i 10 lat Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego”, Agata Mucha, Koordynator NID ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Małopolsce.

Zapraszamy do obejrzenia relacji na kanale YouTube NID.

Współorganizatorem wydarzenia jest Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa oraz Uniwersytet Jagielloński.

Skip to content