Studium Ochrony Wartości Kulturowych miasta Czaplinek
Powrót
miniaturka czaplinek
Data publikacji: 30 marca 2023

Podczas konferencji naukowej „Dni Henrykowskie w Siemczynie”, zaprezentowane zostały wyniki zawarte w opracowaniu Studium Ochrony Wartości Kulturowych miasta Czaplinek (SOWK), autorstwa zespołu Narodowego Instytutu Dziedzictwa Pracowni Terenowej w Szczecinie.

Dokumentacja SOWK stanowi merytoryczne wsparcie Gminy Czaplinek w zakresie opracowania gminnych dokumentów programowych, planistycznych i strategicznych, w tym: aktualizacji gminnego programu rewitalizacji czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jednym z elementów SOWK jest katalog zabytków, którego zakres i struktura umożliwia opracowanie gminnej ewidencji zabytków, a w przyszłości, przygotowanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

Wyniki zawarte w opracowaniu SOWK zostały zaprezentowane podczas konferencji naukowej „Dni Henrykowskie w Siemczynie”, objętej patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, oraz opublikowane w „Zeszytach Siemczyńsko-Henrykowskich” (Tom XVI, 2022). W ramach współpracy z Gminą Czaplinek zespół Pracowni Terenowej NID w Szczecinie prowadził szkolenia w zakresie waloryzacji dziedzictwa kulturowego gminy oraz warsztaty dotyczące opracowania gminnej ewidencji zabytków.

Nawiązana współpraca między NID (Pracownią Terenową w Szczecinie), a samorządem Gminy Czaplinek stanowi przyczynek do dalszych, wspólnych działań związanych z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego na pograniczu dawnej Rzeczypospolitej.

Studium Ochrony Wartości Kulturowych miasta Czaplinek opracował zespół Narodowego Instytutu Dziedzictwa Pracowni Terenowej w Szczecinie w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022, w zakresie zadania 1.1.3 (merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach) i realizacji Programu „Wzorcowa rewitalizacja”.

Skip to content