Spotkanie z korpusem dyplomatycznym w rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę
Powrót
miniaturka zamek ujazdowski
Data publikacji: 8 marca 2023

W Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski odbyło się spotkanie dla Szefów Misji Dyplomatycznych w Polsce. Dyplomaci reprezentujący 50 państw obejrzeli film „Erase the Nation” (Wymazać Naród) w reż. Tomasza Grzywaczewskiego oraz zwiedzili wystawę „Ukraina. Pod innym niebem” prezentującą ponad dwieście prac ukraińskich artystów, będących reakcją na rosyjską agresję. W spotkaniu udział wziął prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prof. Arkady Rzegocki, Szef Służby Zagranicznej.

„To nasz moralny obowiązek, aby pomagać Ukrainie. Polska wspiera Ukrainę wszelkimi dostępnymi środkami, także na forum międzynarodowym, i będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne” – powiedział Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podczas spotkania z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego poświęconego rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę.

W wydarzeniu przygotowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z inicjatywy Wasyla Zwarycza, Ambasadora Ukrainy w Polsce, wzięli udział dyplomaci reprezentujący 50 państw. Uczestnicy spotkania obejrzeli film „Erase the Nation” (Wymazać Naród) w reż. Tomasza Grzywaczewskiego oraz zwiedzili wystawę „Ukraina. Pod innym niebem” prezentującą ponad dwieście prac ukraińskich artystów, będących reakcją na rosyjską agresję. Uczestnicy spotkania otrzymali również raport pod tytułem „Zachować dziedzictwo Ukrainy”, który powstał wraz z filmem jako podsumowanie działań prowadzonych przez Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie.

Wicepremier Gliński zwrócił uwagę na wzruszający charakter filmu „Erase the Nation” w reż. Tomasza Grzywaczewskiego, dokumentującego zbrodnie popełnione na dziedzictwie kulturowym Ukrainy. Polski dziennikarz pokazał w filmie zniszczone ukraińskie zabytki archeologiczne, a także współczesne biblioteki, muzea i szkoły, znajdujące się na terenie Lwowa, Czernichowa, Iwankowa, Kijowa, Charkowa, aż po Izium i Bohorodyczne na wschodzie Ukrainy. „Jesteśmy zbulwersowani atakiem Federacji Rosyjskiej na naszego bezpośredniego sąsiada – Ukrainę. Wszyscy Polacy są głęboko poruszeni i przerażeni ludzkimi tragediami rozgrywającymi się tuż obok nas. Od początku inwazji na Ukrainę, Rosjanie dokonują nie tylko ludobójstwa na narodzie ukraińskim, ale także zbrodni kulturowych przeciwko ukraińskiej tożsamości narodowej, próbując wymazać ukraińską kulturę, historię i dziedzictwo” – podkreślił prof. Piotr Gliński.

Szef resortu kultury przypomniał, że w Polsce to Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie, funkcjonujące w strukturach Narodowego Instytutu Dziedzictwa, koordynuje krajowe i zagraniczne inicjatywy na rzecz ochrony ukraińskich zasobów kulturowych, współpracując z licznymi polskimi instytucjami kultury, w tym muzeami, archiwami państwowymi czy bibliotekami. Podkreślił, że Centrum prowadzi także działalność informacyjną i edukacyjną o ukraińskim dziedzictwie kulturowym, w tym również o zagrożeniach i stratach spowodowanych działaniami wojennymi.

Na zakończenie polski minister kultury i dziedzictwa narodowego zwrócił się z apelem do uczestników spotkania, aby nigdy nie stali się obojętni na zbrodnie popełniane przez rosyjskich najeźdźców na Ukrainie.

Uczestniczący w spotkaniu Szef SłużbyZagranicznej, Arkady Rzegocki przyznał, że opisanie roku pełnowymiarowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie, okupionego dramatycznymi stratami w infrastrukturze czy dziedzictwie kulturowym Ukrainy jest niezwykle trudnym zadaniem. „Od pierwszych dni wojny wspieramy naszych sąsiadów na niwie kulturalnej, goszcząc artystów ukraińskich, oferując im możliwość pracy w zawodzie, a także pokazując ukraińską kulturę w Polsce i za granicą. Efektem takich działań jest wystawa „Ukraina. Pod innym niebem” – zwrócił uwagę Arkady Rzegocki.

Ambasador Ukrainy w RP Wasyl Zwarycz dodał, że prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ekspozycja, to największa wystawa dzieł artystów ukraińskich, które powstały po 24 lutego ubiegłego roku. „Ta wystawa jest wyrazem walki naszych artystek i artystów o wolną Ukrainę, o wolność i suwerenność naszego kraju. Poprzez sztukę pokazują prawdę o barbarzyństwie rosyjskim i apelują do sumienia świata o dalsze wsparcie Ukrainy. Jestem naprawdę dumny z takich artystów i artystek, którzy stanęli do walki z agresorem w swojej twórczości” – powiedział Wasyl Zwarycz. Pan Ambasador podziękował również za pomoc i wsparcie Polski jakie otrzymuje Ukraina. Wsparcie zarówno na terenie Polski, Ukrainy, jak również na forum międzynarodowym.

Spotkanie dla korpusu dyplomatycznego jest jednym z serii wydarzeń realizowanych w ramach współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polskie placówki dyplomatyczne na całym świecie organizują wydarzenia promujące film „Erase the Nation” oraz Raport „Zachować dziedzictwo Ukrainy”, dzięki tej współpracy film został już przetłumaczony na 9 języków, a kolejne tłumaczenia są w toku.

„Erase the Nation” – dokument Tomasza Grzywaczewskiego

Film „Erase the Nation” („Wymazać Naród”) to obraz ludzi ratujących za wszelką cenę zabytki, archiwalia, dorobek kulturowy – dziedzictwo swojej ojczyzny. Jest to świadectwo ludzi, którzy pomimo trwającej wojny starają się funkcjonować i chcą jak najszybciej odbudować swój kraj dla siebie, swoich dzieci i przyszłych pokoleń.

Polski dziennikarz Tomasz Grzywaczewski udokumentował zniszczenia ukraińskich zabytków od Lwowa, poprzez Czernichów, Iwanków, Kijów, Charków, aż po Izium i Bohorodyczne na wschodzie Ukrainy – zbrodnie dokonywane na dziedzictwie kultury świeckiej i sakralnej, od zabytków archeologicznych po współczesne biblioteki, muzea i szkoły. Spotykał się także z opiekunami tych miejsc i przeprowadził wzruszające rozmowy, z których wyłania się szokujący obraz walki barbarzyńskiego najeźdźcy z ukraińską tożsamością.

Dokument został zrealizowany na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach działań Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie i sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Film jest dostępny na kanale TV NID na YouTube https://youtu.be/KUgRbY1k1YI z napisami w 10 językach (polskim, angielskim, ukraińskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, arabskim, perskim – farsi, rumuńskim, włoskim i japońskim), niebawem będą dostępne kolejne tłumaczenia.

Raport „Zachować dziedzictwo Ukrainy”

Raport pod tytułem „Zachować dziedzictwo Ukrainy” powstał jako podsumowanie działań prowadzonych przez Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie. Raport nie tylko opisuje działania pomocowe, ale przede wszystkim ma na celu wzmocnić świadomość na temat zagrożenia jakim jest stosowana przez Rosję strategia celowego i systematycznego niszczenia kultury ukraińskiej. W Polsce bardzo dobrze są rozumiane tragiczne konsekwencje takich działań dla rozwoju społeczeństwa i jego tożsamości. W innych krajach często brakuje wiedzy o tym, że wojna na Ukrainie to przede wszystkim walka w obronie wspólnych, europejskich wartości i kultury przed rosyjskim barbarzyństwem. Opisane w raporcie przykłady zniszczeń, które obejmują cenne obiekty architektury, kultury religijnego, stanowiska archeologiczne a także dziedzictwo niematerialne, mają na celu pokazanie i przekonanie zagranicznych odbiorców, że charakter działań prowadzonych przez rosyjskie wojska, ma znamiona zbrodni wojennych.

Raport powstał w języku angielskim i jest jednym z pierwszych opracowań, które przedstawia w sposób kompleksowy problematykę zniszczeń dziedzictwa kulturowego i wskazuje na konieczność podjęcia działań przez wspólnotę międzynarodową w celu skuteczniejszej ochrony kultury w czasie konfliktu zbrojnego.

Raport jest dostępny również w wersji online na stronach internetowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie: https://ukraina.nid.pl/raport-zachowac-dziedzictwo-ukrainy-sprawozdanie-z-dzialalnosci-centrum-pomocy-dla-kultury-na-ukrainie/.

Wystawa „Ukraina. Pod innym niebem”

Ekspozycja „Ukraina. Pod innym niebem” jest odpowiedzią na społeczną i moralną potrzebę ukazania walki narodu ukraińskiego o wolność poprzez sztukę oraz dokumentację. Zgromadzone na niej dzieła powstały w ciągu ostatnich miesięcy jako reakcja twórców na rosyjską agresję. Sztuka ta dokumentuje bestialstwo rosyjskiego najeźdźcy i apeluje do sumienia świata.

Wystawa prezentuje ponad dwieście prac 32 reprezentantów środowiska artystycznego Ukrainy. Została objęta honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Honorowym partnerem ekspozycji jest Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wystawę „Ukraina. Pod innym niebem” w Centrum Sztuki Współczesnej – Zamku Ujazdowskim można oglądać do 14 maja 2023 r.

Więcej o wystawie: https://u-jazdowski.pl/program/wystawy/ukraina-pod-innym-niebem

Skip to content