I Interdyscyplinarny Kongres Badań nad Cmentarzami
Powrót
I kongres akt
Data publikacji: 18 października 2022

Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przygotowały I Interdyscyplinarny Kongres Badań nad Cmentarzami. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-21 października br. na kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szczególne miejsce, jakie cmentarze zajmują w kulturze, przekłada się na podejmowane nad nimi badania naukowe, prace dokumentacyjne, a także refleksję w różnych obszarach wiedzy – naukach humanistycznych i społecznych oraz ścisłych i technicznych. Prowadzone studia mają jednak charakter rozproszony, specyficzny dla poszczególnych nauk. Stąd idea kongresu, który w założeniu ma stać się cyklicznym spotkaniem badaczy, a także osób zajmujących się dokumentacją cmentarzy czy społecznie sprawujących nad nimi opiekę.

Wydarzenie dedykowane jest zarówno badaczom, jak i praktykom, przedstawicielom organizacji społecznych, grupom i osobom zajmującym się dokumentacją cmentarzy i opieką nad nimi, dla których przewidziany jest specjalny panel.

Kongres otworzy dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dr hab. Anna Sylwia Czyż, prof. UKSW, przewodnicząca Rady Programowej Kongresu, a prof. dr hab. Igor Borkowski wygłosi wspomnienie o prof. Jacku Kolbuszewskim (1938-2022).

Podczas kongresu referaty zaprezentują pracownicy NID:

20 października

11:40-12:00 – dr Andrzej Siwek, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Krakowie „Cmentarze pierwszej wojny światowej w Małopolsce – wartości zabytkowe i problemy konserwatorskie”

21 października

9:40-10:00 – dr Grzegorz Grajewski, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy we Wrocławiu „Cmentarze na Dolnym Śląsku jako miejsca pamięci”
11:40-12:00 – dr Iwona Liżewska, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie „Cmentarze ewangelickie na Mazurach – fenomen krajobrazowy, ginące dziedzictwo, możliwości ocalenia”
11:20-11:40 – mgr Maciej Rymkiewicz, Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dział Standardów Konserwatorskich „Program Oznakowanie cmentarzy żydowskich na terenie RP – cel, metoda, efekty”

I Interdyscyplinarny Kongres Badań nad Cmentarzami jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”

Więcej informacji: https://kongrescmentarze.sztuka.edu.pl/

Do pobrania: Program Kongresu

Skip to content