Konferencja „Architektura drewniana. Postrzeganie zabytku w przestrzeni miejskiej”
Powrót
Konferencja naukowa w Zgierzu
Data publikacji: 11 października 2022

W dniach 6 – 7 października, w ramach trwającego jubileuszu 60-lecia Narodowego Instytutu Dziedzictwa, odbyła się konferencja poświęcona architekturze drewnianej Miasta Tkaczy w Zgierzu. Otwarcia konferencji dokonała dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr hab. Katarzyna Zalasińska.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń i refleksja nad zabytkami w przestrzeni miejskiej. O swoich doświadczeniach w ochronie tradycji mówili konserwatorzy dzieł sztuki, architekci, historycy sztuki, prawnicy, przedstawiciele samorządów terytorialnych i fundacji, teoretycy i praktycy zajmujący się drewnem i architekturą drewnianą.

Otwierając konferencję, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa dr hab. Katarzyna Zalasińska przedstawiła prawne aspekty funkcjonowania parków kulturowych akcentując szczególnie istnienie parku kulturowego jako samorządowego narzędzia służącego zarządzaniu terenem, który objęto ochroną:

– Sensem istnienia zabytków jest zachowanie ich autentyzmu i integralności. Jest to fundament na którym zbudowana jest całość ochrony zabytków. Z tej autentyczności wynika ich wartość. Każdy najmniejszy detal jest nośnikiem informacji, wiedzy i pamięci o dawnych technikach, wykonawcach, tradycjach. Dlatego zabytkowy obiekt raz zniszczony, nigdy nie będzie mógł być odtworzony. Zadaniem i podstawową rolą ochrony zabytków jest przekazanie przyszłym pokoleniom tego, co otrzymaliśmy w stanie niepogorszonym. Narodowy Instytut Dziedzictwa podejmuje wiele działań wokół architektury drewnianej, m.in. dlatego, że jest to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów polskiego krajobrazu. W Zgierzu widać to w sposób niezwykły.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był w przeważającej części zagadnieniom teoretycznym i prawnym, które pozwalają podjąć uchwałę zatwierdzającą istnienie parku kulturowego. Referaty pokazywały poszczególne etapy tworzenia dokumentacji potrzebnej do funkcjonowania parku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oprócz zagadnień prawnych, poruszony został bardzo ważny temat dostosowania miejsc przeznaczonych do zwiedzania dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Drugi dzień konferencji miał charakter praktyczno-warsztatowy. Poświęcony był tematyce konserwatorskiej i historii domów rękodzielniczych w Zgierzu oraz zagadnieniom związanym z konserwacją drewna. Prelegenci zaprezentowali historię rękodzielniczej części miasta oraz skomplikowane procesy towarzyszące konserwacji drewna. Ostatnią sesję drugiego dnia konferencji stanowił młodzieżowy panel dyskusyjny. Przedstawiciele jednego ze zgierskich liceów podzielili się ze słuchaczami swoimi przemyśleniami i pomysłami na zainteresowanie terenem Miasta Tkaczy jak największej grupy młodych ludzi, zarówno tych mieszkających w Zgierzu, jaki i odwiedzających miasto.

Organizatorami konferencji był Narodowy Instytut Dziedzictwa, Urząd Miasta Zgierza, Miasto Tkaczy Park Kulturowy, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego i Łódzki Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Skip to content