Debata „Zespół Cerkiewny w Radrużu – Światowe Dziedzictwo Kulturowe UNESCO i Pomnik Historii. Współpraca w ochronie, zarządzaniu i promocji dziedzictwa kulturowego”
Powrót
Radruz aktual
Data publikacji: 10 października 2022

7 października w Zespole Cerkiewnym w Radrużu odbyła się debata poświęcona współpracy w ochronie, zarządzaniu oraz promocji polsko-ukraińskiego dziedzictwa kulturowego. Spotkaniu towarzyszyło otwarcie wystawy „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa”.

Cerkiew w Radrużu wpisana w 2013 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (razem z piętnastoma innymi drewnianymi cerkwiami polskiego i ukraińskiego regionu Karpat) jest doskonałym przykładem budowania strategii współpracy i komunikacji instytucji na rzecz ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Działania ochronne w radruskim zespole cerkiewnym podejmowane od lat przez państwowe służby konserwatorskie, wsparcie finansowe udzielane ze środków publicznych, stała opieka zarządcy, a równocześnie szereg działań wielu interesariuszy zajmujących się promocją, edukacją i popularyzacją tego wyjątkowego miejsca zaowocowały uznaniem zabytku za jeden z najcenniejszych w skali kraju i świata. Wspomniane świątynie stanowią najdoskonalsze osiągnięcia drewnianej architektury cerkiewnej, do dziś zdumiewając skomplikowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Debata zorganizowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie oraz Muzeum Kresów w Lubaczowie stała się zatem dobrą okazją do refleksji nad metodami skutecznej ochrony, zarządzania i promocji dziedzictwa kulturowego.

Troska o stan tych wyjątkowych cerkwi z obszaru polskich i ukraińskich Karpat uwidoczniła się jeszcze bardziej w związku z trwającą wojną w Ukrainie. Narodowy Instytut Dziedzictwa od pierwszych dni agresji Rosji na Ukrainę podjął działania na rzecz pomocy dla ochrony ukraińskiego dziedzictwa kulturowego. Debata stała się więc również okazją do zaprezentowania działań Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

W debacie poprowadzonej przez Piotra Zubowskiego, dyrektora Muzeum Kresów w Lubaczowie, udział wzięli przedstawiciele instytucji zaangażowanych w ochronię, zarządzanie i promocję dziedzictwa kulturowego: Anna Śmigielska, kierownik Zespołu NID ds. Komunikacji, Anna Fortuna-Marek, kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie, Beata Kot, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z/s w Przemyślu, Anna Brzechowska-Rębisz, dyrektor biura Podkarpackiej regionalnej Organizacji Turystycznej, Robert Godek, dyrektor departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Robert Serkis, wójt Gminy Horyniec-Zdrój, Zenon Swatek, starosta lubaczowski.

Debacie towarzyszyło otwarcie wystawy „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa”, którą można zobaczyć w Parku Zdrojowym w Horyńcu-Zdroju codziennie do 14 października. Wystawa ukazuje wszechstronność działań prowadzonych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego.

Skip to content