Prezentacja oznakowania Starego cmentarza żydowskiego w Brzozowie (woj. podkarpackie)
Powrót
Stary Cmentarz Zydowski
Data publikacji: 5 października 2022

29 września 2022 na Starym cmentarzu żydowskim w Brzozowie odbyła się uroczystość prezentacji oznakowania reliktowo zachowanego cmentarza żydowskiego. Oznaczenie powstało w wyniku współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Nadleśnictwa Brzozów. Ceremonia była także okazją do spotkania przedstawicieli regionalnych instytucji i osób zaangażowanych w ochronę, badania i opiekę nad cmentarzami.

W spotkaniu organizowanym przez Muzeum POLIN i NID udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrekcji NID i Muzeum POLIN, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i Nadleśnictwa Brzozów, władz powiatowych i miejskich, rabin Yehoshua Ellis z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, jak również reprezentanci Towarzystwa Przyjaciół Brzozowa-Zdroju, Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta oraz dzieci z brzozowskich szkół. Podczas uroczystości odczytano list dr Jarosława Sellina, sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków.

Od 2018 roku z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje program “Oznakowanie cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”. W ramach projektu NID opracował metodę i plan weryfikacji terenowej cmentarzy żydowskich. Program weryfikacji został przygotowany we współpracy z Wojewódzkimi Konserwatorami Zabytków, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, Żydowskim Instytutem Historycznym, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.
Terenową weryfikację cmentarzy na terenie całej Polski przeprowadzają Oddziały Terenowe Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Podczas wizji terenowych i ogólnych kwerend potwierdzana jest lokalizacja cmentarzy, stan zachowania, określana jest czytelność historycznych granic oraz istnienie elementów upamiętniających (potwierdzenie lokalizacji 1156 obiektów). Aktualnie weryfikacją objętych jest 1218 obiektów.

W 2022 roku nowe oznakowania zostaną jeszcze zaprezentowane na kolejnych cmentarzach w czterech miejscowościach:

  • Bączku k. Skarszew (woj. pomorskie)
  • Stepnicy (woj. zachodniopomorskie)
  • Oleśnie (woj. opolskie)
  • Szlichtyngowej (woj. lubuskie)

Skip to content